Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Ανακοίνωση εκτέλεσης εργασιών στον κόμβο του Νοσοκομείου Νάξου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου», σας ενημερώνουμε ότι από τηνΠαρασκευή 14-06-2013 στην περιοχή του Νοσοκομείου Νάξου θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής του κυκλικού κόμβου Κ4, όπως αυτές προβλέπονται από την εγκεκριμένη Κυκλοφοριακή Μελέτη. Η τελική διαμόρφωση του κόμβου, μετά την απομάκρυνση της προσωρινής εργοταξιακής περίφραξης και σήμανσης θα είναι από υπερβατό κράσπεδο για τη διευκόλυνση της κίνησης των βαρέων οχημάτων και των λεωφορείων.
Παρακαλούνται όλοι οι χρήστες της οδού, οδηγοί και πεζοί, να..........
συμμορφωθούν με την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση και να επιδείξουν την απαιτούμενη κατανόηση και προσοχή.
Κυκλικός Κόμβος Κ4
(Απόσπασμα από την  εγκεκριμένη μελέτη)
 Ακολουθεί επεξήγηση των πινακίδων σήμανσης οδών σύμφωνα με τον ΚΟΚ, για την υποβοήθηση των χρηστών της οδού, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή του κόμβου και θα ισχύουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μαργαρίτης Εμμανουήλ

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :