Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Πρόγραμμα εκδήλωσης 2oυ Γυμνασίου Νάξου

Καλύτερα ν΄ανάψεις ένα κερί,
παρά να διαμαρτύρεσαι για το σκοτάδι
Συνδιοργάνωση:
Τμήμα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας,
Πολιτιστικά Θέματα) ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.
2
οΓυμνάσιο Νάξου.
‘‘Μαθητικές ∆ημιουργίες για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Υγεία’’
Πρώην Σχολή Ορσουλινών στο Κάστρο της Νάξου
Παρασκευή 14-6-13 & Σάββατο 15-6-13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ...... ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013
18.00-18.15Χαιρετισμοί
18.15-18.30Βυζαντινές Εκκλησίες της Ορεινής Νάξου, Γυμνάσιο Σκαδού,Νικολέττα Καλή, Νικολέττα Αγαπητού
18.30-18.45
Σχολική Εφημερίδα ‘‘Υπάρχουμε’’Γυμνάσιο Σκαδού,Μαρία Καραλή, Μαρία Στατικού - Γαβαλά
18.45-19.00∆ιαδυκτιακή Εφημερίδα,Γυμνάσιο Βίβλου,Ελένη Χωριανοπούλου, Νεκταρία Μουτσοπούλου
19.00-19.15Προϊόντα και Συνταγές της Νάξου, Γυμνάσιο Βίβλου,Χριστίνα Γκουμπλιά, Θεοδώρα Λεονταρίδου
 19.15-19.30Νερό: Ανθρώπινο ∆ικαίωμα, Κοινωνικό Αγαθό ή Καταναλωτικό Αγαθό,Γυμνάσιο Βίβλου,Ελένη Χωριανοπούλου, Χριστίνα Γκουμπλιά
19.30-19.45Η Αριάδνη στη Νάξο,Γυμνάσιο Βίβλου,Θεοδώρα Λεονταρίδου, Ελένη Χωριανοπούλου19.45-20.00
Παραδοσιακές Καλλιέργειες και Βότανα της Περιοχής: Συμβολή τους στη
διατροφή
Τ.Ε.Ε Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Νάξου,Αικατερίνη Ντούρμα
20.00-20.15 Οι Αμμοθίνες της Νάξου και η Προστασία τους,Γενικό Λύκειο Νάξου,Μάρθα Ζαργανίτη
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013
18.15-18.30Σχολική Εφημερίδα ‘‘2ο Λογίες’’,2οΓυμνάσιο Νάξου,Κυριακή Ισπανοπούλου, Ιωάννα Βασαλάκη, Σταματία Ιωαννίδου
18.30-18.45Η Αυλή του Σχολείου,2οΓυμνάσιο Νάξου,Στέφανος Κληρονόμος, Μανώλης Σέργης, Ηλίας Βαρούτσος, Ευαγγελία Χίου
18.45-19.00∆ιαβάζω Λογοτεχνία Παρέα με Έναν Ψύλλο,2οΓυμνάσιο Νάξου,Ειρήνη Ζαζάνη, Ευαγγελία Χίου
19.00-19.15
Κατά πόσο οι τροφές του κυλικείου μας εξασφαλίζουν μια ισορροπημένη
διατροφή, 2οΓυμνάσιο Νάξου,Ζωή Τζαννίνη
19.15-19.30Σύνδεση Σχολείου και Κοινωνίας, 2οΓυμνάσιο Νάξου,Ιωάννα Βασαλάκη, Μαρία Ζευγώλη, Ηλίας Βαρούτσος
19.30-19.45Γνωρίζω, Αγαπώ και Προστατεύω την Ακτή του Αγίου Γεωργίου, 2ο Γυμνάσιο Νάξου,∆ήμητρα Παπαγεωργίου, Ντιάνα Μουρεσάν, Σοφία Κρητικού
19.45-20.00 Τα Μνημεία της Περιοχής του Κάστρου με Αειφορική Ματιά, 2ο Γυμνάσιο
Νάξου, Σοφία, Κρητικού, Ζωή Τζαννίνη, Στέφανος Κονδύλης
20.00–20.30Περπατώντας στα Στενά του Κάστρου της Νάξου.∆ρώμενο -Ξενάγηση
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :