Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Πρόσκληση στην εκδήλωση ‘‘Μαθητικές ∆ηµιουργίες για το Περιβάλλον, τον Πολιτισµό και την Υγεία’


Πρώην Σχολή Ορσουλινών στο Κάστρο της Νάξου
Παρασκευή 14-6-13 & Σάββατο 15-6-13

Ώρα Έναρξης: 18.00 
Έχουµε τη χαρά να σας προσκαλέσουµε στην εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο  πλαίσιο της διάδοσης και διάχυσης των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων που  εκπονήθηκαν στις σχολικές µονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της.......
Νάξου.
Η εν λόγω εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το τµήµα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων
(Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά Θέµατα) και το 2ο  Γυµνάσιο  Νάξου.
Η Υπεύθυνη Σ.∆        Ο ∆ιευθυντής ∆.∆.Ε
Μαρία Σπαρτινού       M.Ed  Χρήστος Μιχαλόπουλος

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :