Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

 Προς : Τακτικά μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Νάξου
             Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου   τη   Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018   και ώρα  12:00 μμ σε τακτική  συνεδρίαση   ,  για να συζητήσουμε τα κάτωθι    θέματα :

 1) Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια υλικών πυρασφάλειας.
 2)  Διενέργεια δημοπρασίας για μίσθωση αποθήκης για τις ανάγκες του Φορέα.
 3) Παροχή υπηρεσιών για έλεγχο απογραφής έναρξης και ισολογισμών ετών 2016 και....
2017 από ορκωτό
     λογιστή.
  4) Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
  5) Αντιλογισμός δαπάνης.
  6) Αιτήσεις παραχώρησης  παραλιακών χώρων.

         Αναμόρφωση   Λοιπά τρέχοντα θέματα .
                                                                                 
                                                                                                Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου


                                                                                                         Νικόλαος    Σέργης              

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :