Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Υποβολή Αιτήσεων Ένταξης στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων


Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου, τοοποίο θα παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα  στα ωφελούμενα άτομα.
Όσοι από τους κατοίκους του Δήμου επιθυμούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Φαρμακείο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο χώρο στέγασης του Φαρμακείου (Περιφερειακή οδός Χώρας –Εγγαρών)προσκομίζοντας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.       ΑΙΤΗΣΗ (παρέχεται από την υπηρεσία)
2.       Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή διαβατήριο και....
άδεια παραμονής σε ισχύ ή δελτίο ασύλου σε ισχύ
3.       Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους, Ε1, Ε9
4.       Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των 2 μηνών)
5.       Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
6.       Βεβαίωση ΑΜΚΑ
7.       Βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. (όχι παλαιότερη των 5 ημερών)
8.       Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου υγείας
9.       Πιστοποιητικά αναπηρίας από ΚΕΠΑ σε ισχύ ή ιατρικά πιστοποιητικά-γνωματεύσεις
10.   Ιατρική συνταγή (κατόπιν ελέγχου από τη φαρμακοποιό)
11.   Αποδεικτικά έγγραφα για επίσημη διάσταση ή διάζευξη
Ως εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου οι αιτούντες να καθίστανται και τελικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Φαρμακείου, είναι αυτά που ορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπως ΑΥΤΑ επικαιροποιούνται κάθε φορά. Ειδικότερα, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα ανά περίπτωση θα πρέπει να διαμορφώνεται ως εξής:

1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ
4.500 €
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ
6.750 €
3  ΕΝΗΛΙΚΟΙ
9.000 €
4  ΕΝΗΛΙΚΟΙ
11.250 €
5  ΕΝΗΛΙΚΟΙ
13.500 €
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 1  ΠΑΙΔΙ   <14
5.850 €
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 2  ΠΑΙΔΙΑ <14
7.200 €
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 3  ΠΑΙΔΙΑ <14
8.550 €
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 4  ΠΑΙΔΙΑ <14
9.900 €
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 5  ΠΑΙΔΙΑ <14
11.250 €
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 6  ΠΑΙΔΙΑ <14
12.600 €
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 7  ΠΑΙΔΙΑ <14
13.950 €
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 8  ΠΑΙΔΙΑ <14
15.300 €
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 1  ΠΑΙΔΙ   <14
8.100 €
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 2  ΠΑΙΔΙΑ <14
9.450 €
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 3  ΠΑΙΔΙΑ <14
10.800 €
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 4  ΠΑΙΔΙΑ <14
12.150 €
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 5  ΠΑΙΔΙΑ <14
13.500 €
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 6  ΠΑΙΔΙΑ <14
14.850 €
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 7  ΠΑΙΔΙΑ <14
16.200 €
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 8  ΠΑΙΔΙΑ <14
17.550 €


Για περισσότερες πληροφορίες:
Κοινωνικό Φαρμακείο: Περιφερειακή οδός Χώρας - Εγγαρών (απέναντι από τις Εργατικές Κατοικίες)
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00-15:00.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22850-25643,
Κουτελιέρη Ν., Κοινωνική Λειτουργός και Καλογιαννίδου Π., Φαρμακοποιός


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :