Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου θίγει περισσότερους από 5 εκατ. Έλληνες

Η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 (ΜΠΔΣ), επιφέρει στους συνταξιούχους πρωτοφανείς απώλειες εισοδήματος. Πρόκειται για πραγματικό όλεθρο, που θίγει περισσότερους από 5 εκατ. Έλληνες (2,1 εκατ. εργαζόμενους, 1,9 εκατ. συνταξιούχους και 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς και αγρότες).

Περιλαμβάνει συνδυασμό της περικοπής του ΕΚΑΣ, της προσωπικής διαφοράς, καθώς και της μείωσης του αφορολόγητου. Στη χειρότερη θέση, θα βρεθούν οι 471.845 συνταξιούχοι του δημοσίου καθένας από τους οποίους -με βάση τους πίνακες του.... μ1σοπρόθεσμου- θα χάσει συνολικά 3 συντάξεις ή μείωση 26%.

Οι παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2019-2022 (σελ.379), σχετικά με τη περικοπή των κύριων και επικουρικών συντάξεων μέσω του επανυπολογισμού μέχρι 18% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης (εκτός των συντάξεων υπερηλίκων ΟΓΑ, ΟΓΑ και Τράπεζας Ελλάδος), η κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων,  το “πάγωμα” των συντάξεων και το 2019, καθώς και η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτούς κατά 17,64%, ανέρχονται σε 3.020 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το 2020, η μείωση του αφορολογήτου αυξάνει την άμεση φορολογία κατά 1.920εκατ. ευρώ.

Σημειώνουμε, ότι το αφορολόγητο για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες το 2014 ήταν 9.545 ευρώ.  Με το ΜΠΔΣ 2019-2022, ορίζεται -από το 2020-σε 5.680 ευρώ. Η διαφορά που προκύπτει είναι 9.545-5.680 = 3.865 ευρώ, δηλαδή ετήσια φορολογική επιβάρυνση (3.865Χ20%) 773 ευρώ.

Α. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος“ΗΛΙΟΣ”(Μάρτιος  2018), το πλήθος των δικαιούχων  κύριας σύνταξης (εκτός υπερηλίκων ΟΓΑ, ΟΓΑ και Τράπεζας Ελλάδος) ανέρχεται σε 1.941.446, με μηνιαία δαπάνη 1.777 εκατ. ευρώ ή ετήσια 21.324 εκατ. ευρώ.

Μετά τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης-κατά 2.650εκατ. ευρώτο 2019-η ετήσια απώλεια θα είναι 1,25 συντάξεις. Εάν δε, προσθέσουμε και τη μείωση του αφορολογήτου, από 9.545 ευρώ (2014) σε 5.680 ευρώ(2020), η απώλεια θα ανέλθει από 1 έως 3 συντάξεις ετησίως.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους του δημοσίου, οι περικοπές θα είναι οι πλέον  επώδυνες!!!Ή  συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη Μαρτίου 2018 (ΗΛΙΟΣ), για τους 471.845 συνταξιούχους του Δημοσίου, είναι 500,226 εκατ. ευρώ (μηνιαίως) ή  6.002,7 εκατ. ευρώ (ετησίως). Η  περικοπή, σύμφωνα με το ΜΠΔΣ ανέρχεται σε 1.121εκατ. ευρώετησίως, δηλαδή διαμορφώνεται στα 4.881,7 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, ηετήσια απώλεια ανέρχεται σε 2.371 ευρώ ή 2,24 συντάξεις.  Δηλαδή, είναι μεγαλύτερη από τη μείωση του 18% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης!!!

Εάν δε προσθέσουμε και τη  μείωση του αφορολογήτου, τότεοι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα χάσουν 3  συντάξεις ετησίως!!!

Β. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Η περικοπή των Επικουρικών συντάξεων σύμφωνα με το ΜΠΔΣ (Παράρτημα σελ. 379), ανέρχεται σε 232εκατ. ευρώ ετησίως.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος “ΗΛΙΟΣ”(Μάρτιος 2018) το πλήθος των συνταξιούχων δικαιούχων επικουρικών συντάξεων ανέρχεται σε 1.234.686, με μηνιαία δαπάνη 212,3 εκατ. ευρώ ή ετήσια 2.548 εκατ. ευρώ.

Μετά τη μείωση του 2019, κατά 232 εκατ. ευρώ ετησίως ή 9%, η ετήσια δαπάνη θα διαμορφωθεί σε 2.316 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, θα χαθεί 1,08 σύνταξη ετησίως.

Γ. ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ

Σύμφωνα με τα επίσημα Στατιστικά στοιχεία του ΕΦΚΑ για τη μισθωτή απασχόληση (Νοέμβριος 2017), ο μέσος μισθός -προ φόρων- ανέρχεται σε 777,9 ευρώ.  Με την εφαρμογή του αφορολογήτου από το 2020, θα διαμορφωθεί σε 713 ευρώ με αποτέλεσμα την  απώλεια 1 μισθού ετησίως.

Δ. ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Η κατάργηση της έκπτωσης 15% επί του εισοδήματος, από 1/1/2019 και μετά,θα επιφέρει μια ακόμη επώδυνη αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών, δικηγόρων, ιατρών, μηχανικών. Η αύξηση αυτή, θα είναι οριζόντια για όλους και αντιστοιχεί σε ποσοστό17,64%!! Η αύξηση αυτή, αποτιμάται στο ΜΠΔΣ -για το 2019- σε 138 εκατ. ευρώ!!

Αναλυτικά στοιχεία στους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας  1 :  Περικοπή Συντάξεων

Καταβαλλόμενες Συντάξεις
Ποσοστό Περικοπής
Πλήθος συντάξεων που περικόπτονται
Μηνιαία Δαπάνη !
Ετήσια  Δαπάνη
Περικοπή Μεσοπρόθεσμου
Κύριες Συντάξεις Δημοσίου
500.225.510
6.002.706.124
1.121.000.000
18,67%
2,24
Κύριες συντάξεις Ιδιωτικού τομέα
1.285.969.547
15.431.634.558
1.434.000.000
9,29%
1,12
Πάγωμα Αυξήσεων
1.786.195.057
21.434.340.682
95.000.000
0,4%
0,05
Επικουρικές
215.375.622
2.584.507.461
232.000.000
9,0%
1,08

 

 

Πίνακας 2: Επίδραση μείωσης αφορολόγητου

 
 
Δημόσιος Τομέας
Ιδιωτικός Τομέας
Μείωση Αφορολογήτου
Φορολογική Επιβάρυνση (20%)
Μέση Κύρια Σύνταξη1
Σχέση Φόρου/ Σύνταξης
Μέση Κύρια Σύνταξη1
Σχέση Φόρου/ Σύνταξης
3.865 €
773
1.060,15
0,73
764,54
1,01

1Στοιχεία έκθεσης συστήματος «ΗΛΙΟΣ» Μαρτίου 2018 με εξαίρεση συνταξιούχους ΟΓΑ και Τράπεζας Ελλάδος
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :