Δευτέρα, Μαΐου 21, 2012

Παροχή παρακλινικών εξετάσεων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ στο Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Νάξου

Γενική Συνέλευση για το υπό σύσταση
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ, Π.Ι. & Π.Ι.Ι. ΝΑΞΟΥ, ΑΜΟΡΓΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Σ.Β.Ε.Ν.Ν.Α.Μι.Κ. 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ
             Την Τετάρτη, 16/05/2012, η Γενική συνέλευση για το υπό σύσταση Σ.Β.Ε.Ν.Ν.Α.Μι.Κ απευθύνθηκε εγγράφως προς τον κοινό Διοικητή των διασυνδεομένων νοσοκομείων Σύρου και Νάξου, αποστέλλοντας την παρακάτω επιστολή:.........


Γενική Συνέλευση για το υπό σύσταση                                          ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Σωματείο Βάσης Εργαζομένων                                                         Προς: Διοικητή διασυν. Νοσοκομείων 
Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου,  Κ.Υ. Αμοργού,                                                                       Σύρου & Νάξου κο Τσιργή
Π.Ι. & Π.Π.Ι. Νάξου,
Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων                                                         Κοινοποίηση: ΜΜΕ
                                         
                                                                                                  Νάξος, 16 Μαΐου 2012           
                                                                     
Θέμα: Παροχή παρακλινικών εξετάσεων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ στο Γενικό              Νοσοκομείο – Κ.Υ. Νάξου

              Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

              Λαμβάνουμε την πρωτοβουλία, να απευθυνθούμε σε εσάς εγγράφως, προκειμένου να ενημερωθούμε επίσημα σχετικά με την απαράδεκτη πρακτική που εφαρμόζεται στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Νάξου, όπου ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ υποχρεώνονται παρανόμως στην πληρωμή παρακλινικών εξετάσεων που διενεργούνται στο Νοσοκομείο μας.
Όπως ήδη γνωρίζετε, με την υπ΄ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/31-10-2011 απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2456/Β/2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις υπ΄ Αριθ. Φ.90380/οικ.32290/4456/29-12-2011 (ΦΕΚ 3008/Β/2011) και Αριθ. Φ.90380/5383/738/10-04-2012 (ΦΕΚ 1233/Β/2012) αποφάσεις, καθορίστηκε ο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» Ο κανονισμός αυτός ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους που ανήκουν στα ταμεία που συγχωνεύονται κάτω από την ομπρέλα του ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, κλπ)
Στο άρθρο 8 της απόφασης αυτής, ορίζεται σαφώς ότι:  «Στους δικαιούχους παρέχονται παρακλινικές εξετάσεις πάσης φύσεως, που διενεργούνται στα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών, πανεπιστημιακών ή στρατιωτικών νοσοκομείων, στα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία, στις εργαστηριακές δομές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε συμβεβλημένους εργαστηριακούς ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, σε διαγνωστικά εργαστήρια (ΠΔ 84/2001), πολυϊατρεία και γενικότερα φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.), καθώς και στα εξωτερικά εργαστήρια των συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών και των Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας. ……. Για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων ο Οργανισμός αποδίδει το ποσό που προβλέπεται από το κρατικό τιμολόγιο ή το ποσό που προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση με βάση την ισχύουσα κάθε φορά σύμβαση, με ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων (άμεσα και έμμεσα) 15%. Σε περίπτωση πραγματοποίησης των εξετάσεων εντός των μονάδων του Οργανισμού, των σχηματισμών του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών και των στρατιωτικών νοσοκομείων, δεν προβλέπεται συμμετοχή του ασφαλισμένου.»
Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ παρέχονται δωρεάν παρακλινικές εξετάσεις  σε όλους τους σχηματισμούς του Ε.Σ.Υ. οι οποίοι σχηματισμοί αποζημιώνονται στην συνέχεια από τον ΕΟΠΥΥ με βάση το ποσό που προβλέπεται από το κρατικό τιμολόγιο. Παρά ταύτα, η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Νάξου, εξακολουθεί ακόμα και σήμερα, επτά μήνες μετά την έκδοση του παραπάνω κανονισμού, και κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, να απαιτεί από τους ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ, την είσπραξη παρακλινικών εξετάσεων για τις οποίες οι ασφαλισμένοι δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.
Κύριε Διοικητά, γνωρίζετε καλά ότι πολλοί συμπολίτες μας, αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήματα ακόμα και για την κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης και δεν είναι δυνατόν να υποχρεώνονται στην πληρωμή παροχών υγείας που ήδη έχουν πληρώσει με τις ασφαλιστικές τους εισφορές. 
Δεν νοείται επίσης, ασφαλισμένοι που ανήκουν στον ίδιο ασφαλιστικό οργανισμό και διέπονται από τον ίδιο κανονισμό, να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση εντός  του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ενιαίου Κανονισμού ο ΕΟΠΥΥ εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλου του πληθυσμού σε ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, που έχει ως σκοπό την πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, βελτίωση, αποκατάσταση και προστασία της. Με το παραπάνω δεδομένο, δεν είναι δυνατόν οι ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ να υποχρεώνονται στην πληρωμή παρακλινικών εξετάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Νάξου απ΄την στιγμή που αυτές παρέχονται από το Νοσοκομείο μας δωρεάν σε όσους προέρχονται από τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν συγχωνευθεί στον ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ, ΟΓΑ, κλπ). Επίσης δεν χωρεί σε καμιά κοινή λογική, οι ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ να πληρώνουν τις εξετάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Νάξου και να μην πληρώνουν αντιστοίχως στο Νοσοκομείο Σύρου με το οποίο ήμαστε μια ενιαία διοικητική μονάδα.
Για όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην άμεση αποκατάσταση της αδικίας που παρανόμως διενεργείται τόσους μήνες τώρα σε βάρος των ασφαλισμένων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ υπό σύσταση Σ.Β.Ε.Ν.Ν.Α.Μι.Κ της 15/5/2012
              Αισθανθήκαμε υποχρεωμένοι να προβούμε στην παραπάνω ενέργεια, καθώς επτά μήνες τώρα, και παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες τόσο των εργαζομένων όσο και των κατοίκων του νησιού μας, η Διοίκηση του Νοσοκομείου, παράνομα και αυθαίρετα, συνέχιζε να εισπράττει από ασφαλισμένους του πρώην Ι.Κ.Α. το αντίτιμο για την διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων, υποχρέωνε δηλαδή τους πολίτες να ξαναπληρώσουν τα χιλιοπληρωμένα, σε μια εποχή που ο λαός μετά βίας καταφέρνει να καλύψει ακόμα και τις βασικότερες βιοτικές του ανάγκες.
              Όπως ενημερωθήκαμε σήμερα, από την Παρασκευή 18/05/2012 το μεσημέρι, οι παρακλινικές εξετάσεις που διενεργούνται στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Νάξου παρέχονται πλέον δωρεάν σε όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ας θεωρηθεί αυτό μια μικρή νίκη του λαού που αγωνίζεται από τα κάτω για το αυτονόητο.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ υπό σύσταση Σ.Β.Ε.Ν.Ν.Α.Μι.Κ
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :