Τετάρτη, Οκτωβρίου 03, 2012

Απάντηση σε Δελτίο Τύπου της ΟΝΑΣ σχετικά με την αποχώρηση του Συλλόγου Εγκαριτών Νάξου από την Ομοσπονδία


Απαντώντας στο σχετικό με την  από 3/9/2012 επιστολή μας Δελτίο τύπου της ΟΝΑΣ (καθώς απαντητική επιστολή δεν έχουμε λάβει), θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Η απόφαση αποχώρησης του  Συλλόγου μας από την ΟΝΑΣ  είναι νόμιμη και ισχυρή καθώς  είναι απολύτως σύμφωνη με  το καταστατικό του Συλλόγου. Λήφθηκε μάλιστα ομόφωνα από το ΔΣ και παρουσία όλων των μελών του. Αν και δεν όφειλε, το ΔΣ έθεσε σε συζήτηση το θέμα (λόγω της σημασίας του) σε δύο Γενικές Συνελεύσεις, όπου διαπιστώθηκε η πλήρης συναίνεση στην......
ενέργεια αυτή.
2. Στην απόφαση αυτή οδηγούμαστε για τη στάση της Ομοσπονδίας στο ζήτημα του ΧΥΤΑ Νάξου. Σε πείσμα δε εκείνων που επιθυμούν τη διάσπαση του μετώπου που αντιτίθεται στην κατασκευή ΧΥΤΑ στη Κορυφή Ξύδη, το χωριό μας με ενιαία και ισχυρή βούληση συνεχίζει τον αγώνα του με τη συνεργασία των Γαληνιωτών και τη συμπαράσταση των λοιπών Ναξίων που αντιλαμβάνονται την πραγματική διάσταση του προβλήματος και επιθυμούν μια αληθινά προοδευτική λύση για όλη τη Νάξο.
3. Από τη δική μας οπτική γωνία, το θέμα του ΧΥΤΑ Νάξου έχει ξεφύγει από επιστημονικές και τεχνικές μελέτες, όπως άλλωστε θα καταδείξουν σύντομα οι προσφυγές στη δικαιοσύνη. Έχει προσπεράσει επίσης, προσεκτικά διατυπωμένα ανακοινωθέντα και ψηφίσματα. Η ουσία που επίμονα αποφεύγει και η ΟΝΑΣ έχει να κάνει με την εξής απλή ερώτηση: Μπορεί να θάβονται χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών ετησίως (το...υπόλειμμα κατά την ΟΝΑΣ) στην ‘πόρτα’ χωριών του νησιού μας; Μπορεί να αδιαφορεί κανείς για τους κινδύνους; Εμείς, βλέπουμε μπροστά μας την καταστροφή του χωριού και του νησιού μας και η ΟΝΑΣ, κατά την άποψή μας, τηρεί στάση Ποντίου Πιλάτου.
4. Η «ουδέτερη» στάση εν προκειμένω δεν είναι υπεύθυνη στάση, τόσο για το μέγεθος ενός προβλήματος Παναξιακής εμβέλειας, όσο και λόγω του σκοτεινού παρασκηνίου που οδήγησε στην συγκεκριμένη επιλογή για το νησί μας.

Κατόπιν αυτών, δύο τελευταίες επισημάνσεις:
- "Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον". Στο σημερινό πολιτικό-κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας μας, οι αλήθειες έχουν αρχίσει να αποκαλύπτονται.
- Συνεχίζουμε να θεωρούμε τον Σύλλογό μας, εκτός ΟΝΑΣ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συλλόγου,
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

 
Νίκος Γ. Μπουλαξής

Αγγελική (Κική) Α. Λάσκαρη


Ακολουθεί η πλήρης απαντητική επιστολή του Συλλόγου μας προς την ΟΝΑΣ


ΠΡΟΣ:

Ομοσπονδία  Ναξιακών Συλλόγων (Ο.ΝΑ.Σ), υπόψη Προέδρου κ. Ν. Μαϊτού

ΘΕΜΑ:

Απάντηση σε Δημοσιεύματα της ΟΝΑΣ σχετικά με την αποχώρηση του Συλλόγου Εγκαριτών  Νάξου από την Ομοσπονδία

Σελίδες

3

Αγαπητέ κε Πρόεδρε,
Λυπούμαστε που υποχρεωνόμαστε να απαντήσουμε στην Ομοσπονδία μέσα από δημοσιεύματα στον τύπο (δελτίο τύπου Ομοσπονδίας και σχετικές δηλώσεις) σχετικά με το μείζον ζήτημα της αποχώρησης του Συλλόγου Εγκαριτών από την Ομοσπονδία. Ελπίζαμε ότι η Ομοσπονδία θα απαντούσε τουλάχιστον με επιστολή, και θα ζητούσε ό,τι είχε να ζητήσει εγγράφως και όπως επιβάλει η δεοντολογία και η σχέση μεταξύ Ομοσπονδίας και του ιστορικού-ιδρυτικού της Μέλους. Παρόλα αυτά, συνεχίζουμε θεσμικά απαντώντας δι' επιστολής  όπως οφείλουμε και όχι μέσω του τύπου.

Είναι γνωστό, ότι η λειτουργία των συλλογικών οργάνων καθορίζεται  με βάση το υφιστάμενο κάθε φορά κανονιστικό  πλαίσιο και κυρίως το καταστατικό  σύστασης του κάθε σωματείου. Οι αποφάσεις  είναι νόμιμες και ισχυρές  όταν είναι σύμφωνες με το πλαίσιο αυτό. Εν προκειμένω, το Δ.Σ. του Συλλόγου Εγκαριτών αποφάσισε για την αποχώρηση του Συλλόγου από την Ομοσπονδία, νόμιμα, βάσει του άρθρου 21ο του Καταστατικού του σύμφωνα με το οποίο:
«Άρθρο 21ο .Ο Σύλλογος, δύναται κατόπιν αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου, τηρουμένης πλήρως της ανεξαρτησίας αυτού να συνεργασθεί με άλλα τοπικά σωματεία της Νάξου μη κερδοσκοπικά και να γίνει μέλος μιας τυχόν καθιδρυμένηςιδρυθησομένης Παναξιακής Ενώσεως (Ομοσπονδιακής) εφ’ όσον οι σκοποί ταύτης θα εφεώρουν την εξυπηρέτησιν των γενικών συμφερόντων της νήσου Νάξου, και δεν θα ήσαν κερδοσκοπικοί.» (απόσπασμα από το καταστατικό του Συλλόγου του 1961).
Η απόφαση αυτή για οικειοθελή αποχώρηση  δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση  να εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη  της Ομοσπονδίας και την αποδοχή ή μη της αποχώρησης αυτής, και κάθε άλλη ερμηνεία είναι ασύμβατη με την έννοια της ανεξαρτησίας των Συλλογικών Οργάνων.
Η απόφαση δε αυτή, κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό, δεν λαμβάνεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης. Παρόλα αυτά, αν και δεν υπήρχε υποχρέωση, η σχετική απόφαση του Δ.Σ. (ομόφωνη και παρουσία όλων των μελών του) ετέθη σε συζήτηση σε δύο Γενικές Συνελεύσεις (με σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη), κατά τις οποίες διαπιστώθηκε πλήρης συναίνεση, καθώς σύσσωμο το χωριό με ομοψυχία αντιτάσσεται στην καταστροφή του που επιχειρείται με τη δημιουργία του ΧΥΤΑ στην κορυφή Ξύδη, και επικροτεί την πρόταση του Δ.Σ. περί αποχώρησης από την Ομοσπονδία, αφού αυτή δεν συντάσσεται ουσιαστικά με την αποτροπή της κατασκευής ενός έργου που θα επιτρέπει το θάψιμο χιλιάδων τόνων σκουπιδιών ετησίως στην Κορυφή Ξύδη. Περιττό δε να επισημανθεί ότι το καταστατικό της Ομοσπονδίας το ακολουθούν όσοι επιθυμούν να παραμείνουν μέλη της, όχι αυτός που φεύγει, έχοντας μάλιστα ικανοποιήσει πλήρως όλες του τις υποχρεώσεις και με το παραπάνω!
Όσο και αν καταβάλλεται «φιλότιμη» προσπάθεια πανταχόθεν να φανεί ότι  το μέτωπο δεν είναι αρραγές, απαντούμε  πως σε κάθε Γενική Συνέλευση του  Συλλόγου επιβεβαιώνεται συνεχώς η  απόλυτη βούληση του συνόλου  των Εγκαριτών για την συνέχιση του αγώνα ενάντια στο έργο αυτό. Οι εξαιρέσεις είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού και υπάρχει ειδική αιτιολογία για καθεμιά από αυτές, και συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος καν αναφοράς σε αυτές.
Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα δεν  αντιμετωπίζεται με νομικά τερτίπια, όπως επιχειρεί η Ομοσπονδία. Η απόφαση του χωριού (και όχι μόνο του ΔΣ του Συλλόγου) είναι ειλημμένη και δεν είναι αυτός ο τρόπος για να αλλάξει.
Επί του μείζονος προβλήματος του  νησιού για τη διαχείριση των απορριμμάτων θα έπρεπε η Ομοσπονδία από μόνη της να πάρει σαφή και ξεκάθαρη θέση. Δυστυχώς, αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας. Η δήλωση για ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων που όμως περιλαμβάνει θάψιμο χιλιάδων τόνων σκουπιδιών (το ...υπόλειμμα, κατά την Ομοσπονδία) στα όρια οικισμών, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή σε μια σύγχρονη κοινωνία. Όπως και αν βαφτίσεις τη λύση (ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ), εφόσον θάβονται χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών, κοντά σε οικισμούς η ουσία δεν αλλάζει. Αν αυτή τη λύση αποδέχεται η Ομοσπονδία για το νησί μας, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη λύπη μας. Η γενική και αόριστη αναφορά για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και την αξιοποίηση βάσει περιβαλλοντικών και οικονομικών παραμέτρων αποτελεί ευχολόγιο που προσβλέπει στον αποπροσανατολισμό του αναγνώστη και δεν αντιμετωπίζει με σαφήνεια το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει αναδείξει ο Σύλλογος μας.  Αυτή δεν είναι υπεύθυνη στάση. Την καλέσαμε και την καλούμε να πάρει θέση επί της ουσίας με απλές και αυτονόητες αλήθειες. Ότι δηλαδή δεν μπορεί να θάβονται χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών ετησίως σχεδόν στα όρια των χωριών του νησιού! Δεν χρειάζονται ούτε τεχνικές ούτε επιστημονικές ούτε άλλες ιδιαίτερες γνώσεις. Το επιβάλλει η απλή λογική, η εμπειρία της καθημερινότητας!
Τι θα έλεγε η ΟΝΑΣ αν αυτό προτείνονταν για μια θέση 1-2 κμ έξω από το Φιλώτι ή λίγο πριν το Σαγκρί ή τον Κυνίδαρο ή μεταξύ Γλινάδου-Γαλανάδου κοκ; (η αναφορά των χωριών είναι τυχαία, καθώς θα μπορούσε να αναφερθεί οποιοδήποτε χωριό). Θα ήταν αποδεκτό κάτι τέτοιο, ακόμα και για λύση ΧΥΤΥ που υποστηρίζει η Ομοσπονδία;
Πέραν αυτού, δεν ευαισθητοποιεί την  Ομοσπονδία ο κίνδυνος μόλυνσης των  νερών που θα καταστρέψει ολόκληρο το νησί. Δεν τη συγκινούν οι επισημάνσεις διακεκριμένων επιστημόνων που  κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου; Ή μήπως επαναπαύεται στις “μελέτες” των “ειδικών” της διοίκησης, ενώ έχουν επισημανθεί η παράτυπες διαδικασίες έγκρισης που ακολουθήθηκαν και σύντομα θα αποδείξει η δικαιοσύνη; Είναι μήπως η πρώτη φορά που η διοίκηση προωθεί επικίνδυνα έργα;
Δεν έχει καμιά σημασία για την Ομοσπονδία η καταστροφή του τοπίου, της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής και συνεπώς του νησιού, η οποία θα επέλθει με την κατασκευή του ΧΥΤΑ στη θέση αυτή;
Δεν οφείλει η Ομοσπονδία, τουλάχιστον  να ερευνήσει τα ζητήματα αυτά; Πώς  ακριβώς στηρίζει την προσπάθεια του Συλλόγου η Ομοσπονδία, όπως ισχυρίζεται; Μήπως συνέδραμε τον Σύλλογο στη δικαστική διαμάχη για την ακύρωση του προωθούμενου ΧΥΤΑ; Τι έννοια έχει η δήλωση ότι θα αποδεχθεί την απόφαση της δικαιοσύνης; μήπως μπορεί να κάνει και αλλιώς; Είναι βοήθεια αυτό; Η μη ενασχόλησή της με το ζήτημα από μόνη της, παρά μόνο με τη συνεχή και επίμονη επαναφορά του από το Σύλλογο των Εγκαριτών, μήπως δείχνει ξεκάθαρα τη βούληση της Ομοσπονδίας: να συνδράμει με την απουσία της προς τον ακολουθούμενο ολέθριο για το νησί δρόμο από τους αρμόδιους τοπικούς φορείς; Θέτουμε και εμείς στην κρίση της κοινής γνώμης τη στάση της αυτή!
Όσο για τις εξηγήσεις που  ζητά από το Δ.Σ. για τις αναφορές περί κακώς εννοούμενων συμφερόντων, η ψύχραιμη και αντικειμενική  ανάγνωση της επιστολής μας (ιδίως σημείο 6), δίνει σαφείς απαντήσεις. Αν το μυαλό των συντακτών του δελτίου τύπου της Ομοσπονδίας πηγαίνει αλλού, αυτό δεν μας αφορά.
Εμείς κινούμαστε με μόνο γνώμονα  το συμφέρον του τόπου μας, δηλαδή του χωριού και του νησιού μας. Η αποχώρησή μας είναι οριστική και αμετάκλητη. Ελπίζουμε αυτή να είναι η τελευταία μας επιστολή για το θέμα και να μην υποχρεωθούμε σε νέα. Αρκετά κουράσαμε την κοινή γνώμη. Έχουμε όλοι μας να ασχοληθούμε με σοβαρότερα προβλήματα. Καλώς ή κακώς, η ιστορία θα μας κρίνει όλους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου,


Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Νίκος Γ. Μπουλαξής

Αγγελική (Κική) Α. Λάσκαρη


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :