Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Ανακοίνωση για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δικαιούχοι του προγράμματος του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι οι δημότες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίοι είναι και μόνιμοι κάτοικοι.
Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι  τα εξής :
α) για μοναχικά άτομα, το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 6000€
β) για ζευγάρια ή οικογένειες  με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται αθροιστικά κατά 1200€ για........
τα προστατευόμενα μέλη, σύζυγο ή τέκνα.
γ) για Άτομα με Ειδικές  ανάγκες, ή με αναπηρία 67% και άνω  το ποσό να μην υπερβαίνει τις 9.000€.
Σε περίπτωση που  οι δικαιούχοι μισθώνουν πρώτη κατοικία (χωρίς να έχουν άλλη κατοικία) τότε θα αφαιρείται από το εισόδημά τους το ποσό που καταβάλουν ως ενοίκιο της κατοικίας τους. Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση στο Δήμο από 22/10/2012 έως 09/11/2012 με τα εξής δικαιολογητικά:
  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Ηή Ο.Τ.Εή Ε.Υ.Δ.Α.Πή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση τηςκατοικίας του
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος και Ε9 (σε περίπτωση που δεν κάνει φορολογική δήλωση Υ.ΔΘεωρημένη από την εφορία)
  • Κάρτα ανεργίας (εφόσον πρόκειται για άνεργους)
  • Βεβαίωση σπουδών (σε περίπτωση παιδιών που σπουδάζουν)
  • Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας.
Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο  Πρόνοιας του Δήμου (22853-60141).      
                                                                                             Ο Πρόεδρος της
                                                               Επιτροπής Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου
                                                                                   ΤΟΤΟΜΗΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ
                                                                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :