Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΔΡΟΣ: 6ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Νομού Κυκλάδων.

Με  τα τρία ψηφίσματα που εκδόθηκαν έκλισαν οι εργασίες του 6ου  Συνεδρίου Εμπορικών Συλλόγων Ν. Κυκλάδων που διοργανώθηκε 20 και 21 Οκτωβρίου στην Άνδρο με τίτλο "Ξεκινάμε από το Α". Διοργανωτής  ο Εμπορικός Σύλλογος Χώρας Άνδρου.
 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ  
    
  Σήμερα Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 στο 6ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Νομού Κυκλάδων, το οποίο λαμβάνει χώρα στην Άνδρο και με αφορμή το 3ο θέμα της ημερησίας διατάξεως «Ασφαλιστικές εισφορές και περίθαλψη στα νησιά», το οποίο έχει απασχολήσει επανειλημμένως, συνεχίζει να απασχολεί τη νησιωτική κοινωνία και γνωρίζοντας ότι :

1. οι περισσότερες νησιωτικές  περιοχές της χώρας και ιδίως  τα............
μικρά νησιά στερούνται  οργανωμένων νοσοκομείων ή ιατρικών  κέντρων, ιατρικού και διοικητικού  προσωπικού και γραφείων των  ασφαλιστικών φορέων (Ο.Α.Ε.Ε.)
2. οποιαδήποτε μετακίνηση  των ασφαλισμένων για προληπτικούς  λόγους στα μεγάλα ιατρικά  κέντρα επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου  τον ασφαλισμένο (έξοδα μετακίνησης,  διαμονής και διατροφής)
3. η συνεχής αύξηση των  ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες  δεν έχουν το απαιτούμενο ιατρικό  αντίκρισμα για τους ασφαλισμένους  νησιώτες
4. η ισχύουσα νομοθεσία  (Ν. 4024 / 2011, ΦΕΚ 226 Ά, 27 /10 / 2011), η οποία  προβλέπει οι ασφαλιστικές εισφορές  του φορολογούμενου στα ταμεία  ασφάλισής του να μην εκπίπτουν  από το φορολογητέο εισόδημα, δημιουργώντας πλασματική αύξηση  της φορολογητέας ύλης και  εγκαθιδρύοντας ένα καθεστώς  άνισης μεταχείρισης των πολιτών,  διότι στην περίπτωση των μισθωτών  τα αντίστοιχα ποσά που καταβάλλονται  για ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν  κατά εκατό τοις εκατό 
   
Κατόπιν αυτών, οι παρόντες Εμπορικοί Σύλλογοι ζητάμε : 
1. την κατάργηση της  ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά  τη φορολόγηση των ασφαλιστικών  εισφορών
2. οι ασφαλιστικές εισφορές  για τον κλάδο ασθενείας να  διαχωριστούν από τις ασφαλιστικές  εισφορές για τον κλάδο σύνταξης, ώστε ο ασφαλιζόμενος, αν δεν  έχει τη δυνατότητα πληρωμής  και των δύο (2) εισφορών του,  να έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον  της ιατρικής του περίθαλψης
3. τη μείωση των ασφαλιστικών  εισφορών κατά 50 %, αφού ο τζίρος  των επιχειρήσεων έχει πέσει  κατακόρυφα
4. να καταργηθεί η άμεση  διαγραφή από το πρόγραμμα  ρύθμισης αποπληρωμής ασφαλιστικών  εισφορών σε περίπτωση εκπρόθεσμης  πληρωμής της δόσης, δίνοντας  το δικαίωμα αποπληρωμής μέσα  σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο  εκτός των καθορισμένων ημερομηνιών
5. να καταργηθεί η άμεση  διαγραφή από το πρόγραμμα  μείωσης μέχρι και δύο (2) κατηγοριών  ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση  καθυστέρησης πληρωμής τουλάχιστον  για δύο (2) δίμηνα
Αποφασίζουμε :
1. Το παρόν ψήφισμα να  αποσταλεί στο Πρωθυπουργό, στους  Αρχηγούς των κομμάτων, στον Υπουργό  Οικονομικών, στον Υπουργό Εργασίας, στους βουλευτές Κυκλάδων, στον  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου,  στους Δήμους Κυκλάδων, και στα  Μ.Μ.Ε.  


ΑΝΔΡΟΣ 20 / 10 / 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 


     Σήμερα Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 στο 6ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Νομού Κυκλάδων, το οποίο λαμβάνει χώρα στην Άνδρο και με αφορμή το κλείσιμο επτά (7) Δ.Ο.Υ. στα νησιά μας, οι παρόντες Εμπορικοί Σύλλογοι συζήτησαν το θέμα προ ημερησίας διατάξεως και εξέδωσαν το παρακάτω ψήφισμα.  
   Επειδή η ενέργεια αυτή απαξιώνει τα νησιά μας, τα υποβαθμίζει, καταργεί την έννοια και την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας και κυρίως αγνοεί τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών μας, θα λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας στη συνεχή αναπτυξιακή και πληθυσμιακή πορεία τους και θα δημιουργήσει πλείστα προβλήματα, καθώς το σύστημα εξυπηρέτησης που μας υπόσχονται δεν είναι βέβαιο ότι θα εξυπηρετεί τους πολίτες με το σωστό τρόπο. 
   Δεν είμαστε αντίθετοι στον εκσυγχρονισμό, αλλά θα πρέπει να δοκιμαστεί στην πράξη ότι αρκεί για να εξυπηρετούνται άψογα οι φορολογούμενοι. 
   
Ζητάμε :
1. Αναστολή της εφαρμογής  της απόφασης κλεισίματος των  Δ.Ο.Υ. στα νησιά των Κυκλάδων
2. Πλήρη μεταβίβαση των  αρμοδιοτήτων των Δ.Ο.Υ. στο  TAXISNET ή σε υφιστάμενες υπηρεσίες
3. Δοκιμαστική εφαρμογή  επί ένα εξάμηνο του νέου  προγράμματος
4. Επαναξιολόγηση των κριτηρίων  διακοπής της λειτουργίας των  Δ.Ο.Υ,

Αποφασίζουμε : 
1. Κατάληψη όλων των  Δ.Ο.Υ. των Κυκλάδων στις 29, 30 και  31 Οκτωβρίου 2012 με τη στήριξη  των Δήμων, όλων των ενδιαφερόμενων  φορέων και των νησιωτών
2. Να ζητηθεί επειγόντως  συνάντηση με το Υπουργείο  Οικονομικών με Αντιπροσωπεία  των Εμπορικών Συλλόγων των  Κυκλάδων για να συζητηθεί  ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος
3. Τη συμμετοχή των Εμπορικών  Συλλόγων Κυκλάδων με αντιπροσωπεία  στις συναντήσεις που θα έχουν  οι Δήμοι με το Υπουργείο  Οικονομικών
4. Σε περίπτωση που η  συνάντηση δεν ευοδωθεί ή αποβεί  άκαρπη θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις  συμπεριλαμβανομένης της συνέχιση  της κατάληψης των Δ.Ο.Υ. επ’  αόριστον
5. Το παρόν ψήφισμα να  αποσταλεί στο Πρωθυπουργό, στους  Αρχηγούς των κομμάτων, στον Υπουργό  Οικονομικών, στον Υπουργό Εργασίας, στον Υπουργό Ναυτιλίας και  Αιγαίου, στους βουλευτές Κυκλάδων, στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου,  στους Δήμους Κυκλάδων, στις Δ.Ο.Υ.  των Κυκλάδων και στα Μ.Μ.Ε.        
   


   
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
    
   Σήμερα Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 στο 6ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Νομού Κυκλάδων, το οποίο λαμβάνει χώρα στην Άνδρο οι παρόντες Εμπορικοί Σύλλογοι των Κυκλάδων αποφάσισε τη δημιουργία ομάδας δικηγόρων από την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου, το Επιμελητήριο και από τους Εμπορικούς Συλλόγους των Κυκλάδων για την αντιμετώπιση μέτρων που είναι αντίθετα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.      

ΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ  ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1. Εμπορικός Σύλλογος Χώρας  Άνδρου …. πρόεδρος Βούλα Μανδαράκα  

2. Εμπορικός Σύλλογος Τήνου  …. πρόεδρος Ανδρέας Τσιμέκης  

3. Σύλλογος Επαγγελματιών   Εξωμβούργου …. Γεν. γραμματέας Μαργαρίτα Σαραντίτη 

4. Εμπορικός Σύλλογος Σύρου  …. πρόεδρος Ιωάννης Παλαιολόγος  

5. Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου …. πρόεδρος Απόστολος Αλιπράντης 

6. Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Νάξου …. πρόεδρος Καπινιάρη Σοφία 

7. Σύλλογος Επαγγελματιών  Αμοργού …. πρόεδρος Ιωάννης  Λουδάρος 

8. Εμπορικός Σύλλογος Θήρας  …. Πρόεδρος Νικόλαος Νομικός  

9. Ένωση Επαγγελματιών  και Βιοτεχνών Κέας …. πρόεδρος  Στέφανος Βρεττός 

10. Σύλλογος Επαγγελματιών  Σίφνου …. πρόεδρος Θεόδωρος  Πολενάκης 

11. Σύλλογος Εμπόρων Ίου  … πρόεδρος Νικόλαος Αρτέμης 

12. Σύλλογος Εμποροεπαγγελματιών Ανάφης …. πρόεδρος Αριστείδης Λουδάρος  

13. Ομοσπονδία Εμπορικών  Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών  και Νήσων Αιγαίου … πρόεδροςΔημήτρηςΑρμενάκης 
                                                            Κώστας Στυλ. Παγώνης.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :