Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ - 22η (10η) Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ρόδο

Στις 30 Οκτωβρίου 2012 η παράταξη μας συμμετείχε στο  Περιφερειακό Συμβούλιο  Νοτίου Αιγαίου που έγινε στη Ρόδο με τους Περιφερειακούς Συμβούλους Παύλο Χρυσαφίδη και Νεκτάριο Σαντορινιό.
  Στο 2ο θέμα “Πορεία (ΕΣΠΑ) ΠΔΕ (Εθνικοί Πόροι) ΠΔΕ (Ίδιοι Πόροι)”, τοποθετήθηκε ο περιφερειακός σύμβουλος Νεκτάριος Σαντορινιός και ανέφερε τα εξής:
-Σχολίασε την απουσία όχι μόνο γραπτής εισήγησης για το θέμα (πλην κάποιων πινάκων που διανεμήθηκαν) αλλά και ενημέρωσης εκ μέρους του Περιφερειάρχη για τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της Επιτροπής Παρακολούθησης του...........
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου που είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη εβδομάδα.
-Επεσήμανε ότι έχει καταντήσει “γραφικό” να αναφερόμαστε όλοι στη γραφειοκρατία που σκοτώνει τα έργα και θα πρέπει επιτέλους να αναληφθεί πρωτοβουλία για να αλλάξει το νομικό πλαίσιο εκτέλεσης των έργων, ενώ ταυτόχρονα τόνισε ότι η ολοένα αυξανόμενη υποστελέχωση λόγω της κυβερνητικής πολιτικής των μικρών ιδίως δήμων, η ερήμωση των νησιών και των υπηρεσιών οδηγούν έχουν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης έργων.
-Συμφώνησε με την ανάγκη απένταξης κάποιων έργων από το ΕΣΠΑ, προκειμένου να μην χαθούν πόροι -όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης- με την προϋπόθεση όμως να αντικατασταθούν από έργα Δημοσίων Επενδύσεων -κατά προτεραιότητα, έργα κυρίως μικρών νησιών μέσα από διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού- και όχι να καλυφθούν με λογιστικά τερτίπια όπως συνέβη στο παρελθόν.
-Κατέδειξε  το μείζον πρόβλημα της πιθανής  αδυναμίας ολοκλήρωσης των έργων  που εκτελούνται από εθνικούς  πόρους, δεδομένης της ουσιαστικής κατάργησης -με τα νέα μέτρα- του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

     Στο 3ο θέμα “Η Διαχείριση του νερού, των λυμάτων και των απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο – Ο ρόλος της Περιφέρειας”ο περιφερειακός σύμβουλοςΝεκτάριος Σαντορινιός, χωρίς να μειώσει τη σημασία της παρούσας συζήτησης για τις περιβαλλοντικές υποδομές στην Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, επεσήμανε ότιδεν αρκεί να έχουμε στα χέρια μας μια λίστα έργων που εκτελούνται, εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεστούν ...  ζητούμενο είναι συζητήσουμε την πολιτική κατεύθυνση της ΠΝΑ στα σοβαρότατα αυτά ζητήματα”.Αναλυτικότερα,
  • στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ολοένα αυξανόμενη εμπλοκή ιδιωτών και τόνισε ότι είναιευθύνη όλων μας να πιέσουμε αφενός να μη δοθούν προίκα στους ιδιώτες όλες αυτές οι δημόσιες επενδύσεις και αφετέρου να διευκολυνθουν οι ΟΤΑστο έργο της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων.  Επεσήμανε επίσης το γεγονός της ύπαρξης ακόμη ενεργών ΧΑΔΑ σε ορισμένες περιοχές,στηλιτεύοντας την τραγική καθυστέρηση στην κατασκευή των υποδομών απορριμμάτων, η οποία εκτός από την περιβαλλοντική καταστροφή θα επιφέρεικαι σημαντικά πρόστιμα για τη χώρα.
  • Στον τομέα της διαχείρισης του νερούκαι ειδικότερα στα έργα αφαλατώσεωνανέφερε ότι θα έπρεπε να είχαν επενδυθεί σημαντικότερα κονδύλιαενώ-με αφορμή την περίπτωση της Σύμης- κατέδειξε την ανάγκη ύπαρξης ενός σχεδίου διασφάλισης πόρων  για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους γιατουλάχιστον μια πενταετία, προκειμένου να δοθεί στους ΟΤΑ η δυνατότητα να βρουν τρόπους χρηματοδότησης των λειτουργικών εξόδων των μονάδωνσε μόνιμη βάση.  Στο σημείο αυτό επανέλαβε την αδήριτη ανάγκη διασφάλισης της μη ιδιωτικοποίησης του νερούτην ανάγκη να μην αφεθεί ηεπιβίωση των νησιωτών στο έλεος των επιχειρηματικών συμφερόντων.
  • Σχολίασε έντονα το γεγονός ότι τα έργα που έχουν ανατεθεί στην Εγνατία Οδό Α.Εείναι όλα βαλτωμένα και τόνισε την ανάγκη άμεσης αναθεώρησηςτων αναθέσεων των έργων αυτών.
  • Κλείνονταςεπεσήμανε ότι αρκετά από τα έργα δεν έχουν αξασφαλισμένη χρηματοδότησηενώ διερωτήθηκε εάν υπήρξε ο σχεδιασμός και εάν εντέλειυπάρχει περίπτωση να υλοποιηθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Στο 13ο θέμα σχετικά με την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως Φορέας Υποστήριξης, στο πρόγραμμα “Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στα νησιά του Αιγαίου – ΖΩΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ (LIFE FOR ISLANDS)”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος “LIFE+ Πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική Πολιτική και Διοίκηση”, οι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης καταψήφισαν την πρόταση, καθώς -όπως προκύπτει από το Τεχνικό Δελτίο του έργου αλλά και από την εισήγηση- η επιλογή των νησιών αλλά και τα κριτήρια επιλογής του πιλοτικού έργου είναι ασαφή, ενώ δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο το ιδιοκτησιακό καθεστώς της πιλοτικής μονάδας.
Αναλυτικότερα, οι λόγοι που ανέδειξε κατά την  τοποθέτησή του ο περιφερειακός  σύμβουλος Παύλος Χρυσαφίδης, για την καταψήφιση της συγκεκριμένης πρότασης, ήταν οι εξής:
  1. Μέσα από τα σχέδια για τις ΑΠΕ θα πρέπει να αναδειχθεί η ανάγκη για τον περιορισμό της εφαρμογής για την κάλυψη των αναγκών του νησιού και νααποτραπεί η δημιουργία ΒΑΠΕ.
  2. Δεδομένου ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο έρχεται εκ των υστέρων να επικυρώσει τη συμμετοχή της Περιφερειαςθα πρέπει πριν την έγκριση υλοποίησηςτης πράξης να έχουμε λεπτομερέστερη ενημέρωση για τις παραπάνω ασάφειες και να συμμετέχουμε εκπρόσωπο μας στο σχεδιασμό υλοποίησης τουέργου.
  3. Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος για την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων που προορίζονται για την Ελλάδα να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της ΓερμανικήςΕταιρείας πρέπει να διασφαλιστεί η κυριότητα της πιλοτικής μονάδας από Έλληνα εταίρο.
Στο 18ο θέμα “Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών γ΄ Τριμήνου 2012-Αναμόρφωση προϋπολογισμού”, οι περιφερειακοί μας σύμβουλοι επεσήμαναν ότι, όπως και στο 2ο τρίμηνο, έτσι και τώρα παρατηρείται μεγάλη υστέρηση εσόδων και εξόδων και ότι η πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού αναδεικνύει το ζοφερό μέλλον που επιφυλάσσουν τα μνημονιακά μέτρα της κυβέρνησης, γεγονός που πολιτικά επιβάλλει την καταψήφισή του.


Τέλος, σε ό,τι αφορά τα προταθέντα ψηφίσματα, οι περιφερειακοί σύμβουλοι ψήφισαν ως εξής:
  1. Για το μείζον ζήτημα της παραχώρησης των λιμανιώνυπερψήφισαν το σχέδιο της πλειοψηφίας με ορισμένες προσθήκες τις οποίες πρότειναν, όπως είναιτο αίτημα για την ανάκληση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης  που προβλέπει τη μεταφορά των λιμανιών στο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης ΙδιωτικήςΠεριουσίας του Δημοσίου).
  2. Για τις καταργήσεις των ΔΟΥυπερψήφισαν το ψήφισμα που κατάθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση.
  3. Για το ακτοπλοϊκόυπερψήφισαν το σχέδιο της πλειοψηφίας με την προσθήκη ότι η προϋπάρχουσα κατάσταση ήταν ήδη ανεπαρκής και επιδεινώνεται μετην κατάργηση των δρομολογίων και την υποχρηματοδότηση των γραμμών.

31/10/2012
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :