Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Αντιπροσωπεία του Δήμου Πάρου επισκέφτηκε το δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για θέματα της Πολεοδομίας Νάξου

Την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία του  Δήμου Πάρου επισκέφτηκε το  δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κ. Μανόλη Μαργαρίτη, προκειμένου να συζητήσουν από κοινού θέματα που αφορούν στο Γραφείο της Πολεοδομίας Νάξου, καθώς η Υπηρεσία της Νάξου καλύπτει και τις πολεοδομικές υποθέσεις της Πάρου, της Αντιπάρου, των Μικρών Κυκλάδων και της Αμοργού.
     Η αντιπροσωπεία  της Πάρου αποτελείτο από το  δήμαρχο Πάρου, κ. Χρήστο Βλαχογιάννη,  τους αρχιτέκτονες και ειδικούς συμβούλους του............
δημάρχου Πάρου, κκ. Χρήστο Καταπόδη και Γιάννη Χουζούμη, τον πολιτικό μηχανικό του Δήμου Πάρου, κ. Γιάννη Ραγκούση και τον δημοτικό σύμβουλο Πάρου και πολιτικό μηχανικό, κ. Βαζαίο Πετρόπουλο. Στη συνάντηση την Πολεοδομία Νάξου εκπροσώπευσαν ο προϊστάμενος του γραφείου, κ. Αλέκος Μυλωνάς και ο πολιτικός μηχανικός κ. Παυλόπουλος.
     Η συνάντηση  ορίστηκε ύστερα από πρόσκληση  του δημάρχου Μανόλη Μαργαρίτη, καθώς το Γραφείο της Πολεοδομίας Νάξου δεν θα μπορεί να αναλαμβάνει τις πολεοδομικές υποθέσεις της Πάρου και των άλλων νησιών, εκτός του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, μετά το τέλος του 2012. Δηλαδή, όπως ορίζει ο νόμος, από 1/1/2013 κάθε δήμος θα πρέπει να έχει δημιουργήσει οικείο Πολεοδομικό Γραφείο. Προς τούτο, τόσο ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, όσο και ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Νάξου, έχουν αποστείλει έγγραφα προς το δήμο Πάρου, προκειμένου να διευθετηθούν άμεσα οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Γραφείου της Πολεοδομίας Πάρου. Δεδομένου, μάλιστα, της μεγάλης μείωσης του προσωπικού στην Πολεοδομία Νάξου, καθίσταται αδύνατη η εξυπηρέτηση των υπολοίπων νησιών από το οικείο Γραφείο.
     Κατά τη  συζήτηση αναλύθηκαν οι τρόποι  διευθέτησης των υποθέσεων της  Πάρου και αρωγής στη δημιουργία  του αντίστοιχου γραφείου στην Πάρο. Ο δήμαρχος, Μανόλης Μαργαρίτης, ζήτησε από το δήμαρχο Πάρου να αποστείλει στη Νάξο δύο υπαλλήλους της τεχνικής Υπηρεσίας Πάρου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις τρέχουσες υποθέσεις, που αφορούν στο δήμο τους, να μυηθούν στη λειτουργία το Πολεοδομικού Γραφείου και να μπορούν, μετά την 1/1/2013, να αναλάβουν το αρχείο με τις υποθέσεις της Πάρου.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :