Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Κατάθεση Αναφοράς από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Νίκο Συρμαλένιο και Δημήτρη Τσουκαλά, για το ωράριο Πυροσβεστών στο Νομό Κυκλάδων.

Προς  το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τους  κ. κ. Υπουργούς  Προστασίας του Πολίτη και
Εργασίας  και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θέμα: Περί ωραρίου εργασίας πυροσβεστών Νομού  Κυκλάδων
Οι  βουλευτές Κυκλάδων Νικόλαος  Συρμαλένιος και Επικρατείας Δημήτριος Τσουκαλάς καταθέτουν  αναφορά την επιστολή της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νοτίου Αιγαίου, η οποία αναφέρεται στο θέμα του................
ωραρίου εργασίας των πυροσβεστών και στα προβλήματα που παρατηρήθηκαν με την εφαρμογή του 8ωρου, ως προς την εύρυθμη λειτουργία της Π.Υ. Ερμούπολης και των Πυροσβεστικών Κλιμακίων του Νομού Κυκλάδων.
 Επισυνάπτεται η Επιστολή.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές  σας και να μας  ενημερώσετε σχετικά.
 Αθήνα, 27.08.2012

                                   Οι καταθέτοντες βουλευτές
Νικόλαος  Συρμαλένιος

                                        Δημήτριος ΤσουκαλάςΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 151 ΕΜ/1998 ΑΠΟΦ.ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
ΕΔΡΑ : Ερμούπολη – Σύρου   Ταχ. Δ/νση : Παναγούλη – Παπάγου  Τ.Κ.  84100 
E-mail : eypsnotaig@gmail.com    ΤηλFax: 2281087320Ερμούπολη, 22-08-2012                                                            ΠΡΟΣ  :  κ. Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος  
Αριθμ. Πρωτ. 

                                                                                                                  ΚΟΙΝ  :  1) κ.Υπαρχηγό
                                                                                                                                      2) κ.Υπουργό Δημόσιας Τάξης και
                                                                                                                                              Προστασίας του Πολίτη
                                                                                                                            3) κ.Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
                                                                                                                                           Ασφάλισης και Πρόνοιας
                                                                                                                                       4) Βουλευτές Ν. Κυκλάδων
                                                                                                                                       5) κ. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
          6) Διοικητή Π.Δ.Π.Υ. Νοτ. Αιγαίου
         7) Διοικητή Π.Υ. Ερμούπολης
                                                                                                                                       8) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                                                      9) Μέλη της Ενώσεως
                                                                     
              ΘΕΜΑ : « Ωράριο εργασίας »

Κύριε Αρχηγέ,
Κατόπιν συλλογής υπογραφών από το σύνολο των συναδέλφων που υπηρετούν στις νήσους Σύρο, Πάρο, Νάξο, Τήνο και Θήρα, αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε στο θέμα του ωραρίου εργασίας που απασχολεί το προσωπικό και στα προβλήματα που παρατηρήθηκαν με την εφαρμογή του 8ωρου, ως προς την εύρυθμη λειτουργία της Π.Υ. Ερμούπολης και των Πυροσβεστικών Κλιμακίων του Νομού μας, για το διάστημα που έχει αυτό καθιερωθεί.
Με την κατάργηση του 24ωρου στο Νομό μας (πλην του Π.Κ. Άνδρου), ως ωράριο εργασίας, έχει δημιουργηθεί αναστάτωση, αίσθηση αδικίας και διαχωρισμού των υπαλλήλων σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο και πιστεύουμε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η εργασιακή και οικογενειακή γαλήνη των συναδέλφων.
Με την εφαρμογή του 8ώρου, η πυρ/κή έξοδος (ειδικότερα στα Π.Κ.) είναι ελλιπής, λόγω μειωμένης δύναμης προσωπικού και οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μένουν εκτεθειμένοι ως προς την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμβάντων, θέτοντας την προσωπική ασφάλεια και τη σωματική τους ακεραιότητα σε άμεσο κίνδυνο και κατ΄επέκταση τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.
Προκειμένου να χορηγηθούν οι κανονικές άδειες και οι οφειλόμενες αναπαύσεις στους υπαλλήλους και προκειμένου να στελεχωθεί η πυρ/κή έξοδος, οι συνάδελφοι επιβαρύνονται με πρόσθετη εργασία, λόγω της έλλειψης οδηγών πυρ/κών οχημάτων.
Έτσι και χωρίς η υπερεργασία να αποζημιώνεται, το προσωπικό εργάζεται σε ημέρες και ώρες που θα έπρεπε να αναπαύεται.
Με την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει ο Νομός των Κυκλάδων, που απαρτίζεται από είκοσι τέσσερα (24) κατοικημένα νησιά, τα οποία αποτελούν τον επιχειρησιακό τομέα της Π.Υ. Ερμούπολης και λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας που υπάρχει, δεν είναι δυνατή η άμεση μετακίνηση – ενίσχυση με δυναμικό και οχήματα από το ένα νησί στο άλλο και πρέπει να δείτε με ιδιαίτερη ευαισθησία την περίπτωσή μας.              -2-

Κύριε Αρχηγέ,
Ειδικότερα με τη λύση της σύμβασης των εποχικών υπαλλήλων, το πρόβλημα διογκώνεται και η δύναμη μειώνεται δραματικά.
  Στην Π.Υ Ερμούπολης, αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόνο έντεκα (11) οδηγοί πυρ/κών οχημάτων, λιγότεροι δηλαδή από το 1/3 του συνόλου που προβλέπεται και από τους οποίους ο ένας είναι Εποχικός Πυρ/στης και ο άλλος, Πυρ/στης πενταετούς υποχρέωσης. Γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία των τεσσάρων (4) βαρδιών με το ωράριο 8ώρου, αφού με το διαφορετικό καθεστώς εργασίας που έχουν προσληφθεί οι δύο αυτοί συνάδελφοι, δεν εργάζονται όλες τις ημέρες και ώρες που θα παρουσιαστεί τυχόν πρόβλημα.
Το νησί της Σύρου (Πρωτεύουσα του Νομού Κυκλάδων) το οποίο είναι και το πιο πυκνοκατοικημένο νησί του Νομού μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αποτελείται από ναυπηγείο, εργοστάσια, μαρίνα, σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων SEKAVIN, παραδοσιακό οικισμό Άνω Σύρου, πανεπιστήμιο, νοσοκομείο, κ.λ.π. και επομένως επιβάλλεται η κάθε βάρδια να επανδρώνεται από δύο (2) πυρ/κά οχήματα τουλάχιστον, προϋποθέτοντας στο ελάχιστο την παρουσία δύο (2) οδηγών πυρ/κών οχημάτων. 
Ανάλογο πρόβλημα με τους οδηγούς πυρ/κών οχημάτων, παρουσιάζεται και στο Π.Κ. Θήρας, όπου υπηρετούν τέσσερις (4) μόνιμοι οδηγοί (όσοι δηλαδή υπηρετούν και στο Π.Κ. Άνδρου, όπου επανήλθε το 24ωρο).
Στο νησί της Νάξου (το δεύτερο πιο πυκνοκατοικημένο νησί του Νομού μας) υπάρχουν άλλες ιδιομορφίες. Οι αποστάσεις που διανύουν οι υπάλληλοι για να εργαστούν (το νησί είναι από τα μεγαλύτερα σε γεωγραφική έκταση στο Νομό Κυκλάδων), είναι πολύ μεγάλες, το οδικό δίκτυο πολύ άσχημο και με την εναλλαγή του 8ωρου καλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, να αναλάβουν υπηρεσία ή να προσέλθουν λόγω επιφυλακών κ.λ.π, με αποτέλεσμα τη μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, στον ήδη δυσχερή και μειωμένο οικογενειακό προϋπολογισμό τους, από τα άδικα μέτρα που έχουν παρθεί εις βάρος των Πυροσβεστών.
Στο Π.Κ. Τήνου, υπηρετούν δεκατρείς (13) μόνιμοι υπάλληλοι (μαζί με τον Προϊστάμενο Αξ/κό του Π.Κ.).
Από τους ανωτέρω, δύο (2) υπάλληλοι βρίσκονται σε απόσπαση και ύστερα από τη λύση της σύμβασης των εποχικών, είναι εύκολα κατανοητό ότι δε θα μπορούν να λειτουργήσουν τέσσερις βάρδιες με το υπάρχον δυναμικό.

Κύριε Αρχηγέ,
Λόγοι εύρυθμης υπηρεσιακής λειτουργίας, ασφάλειας και οικονομικής ελάφρυνσης των συναδέλφων, μαζί με την επιθυμία τους για 24ωρη υπηρεσία, θεωρούμε ότι επιβάλλουν την αλλαγή του ωραρίου από 8ωρο σε 24ωρο, εκεί όπου το επιθυμούν οι υπάλληλοι.
Σας υποβάλλουμε ενυπόγραφες καταστάσεις που φαίνεται η επιθυμία των συναδέλφων για 24ωρη ή 8ωρη εργασία.
Με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της Π.Δ.Π.Υ. Νοτίου Αιγαίου και του Διοικητή της Π.Υ. Ερμούπολης και με το γεγονός ότι στο Νομό μας λειτουργούσε από το έτος 1991 η εναλλαγή της 24ωρης βάρδιας, χωρίς να έχει δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα στο επιχειρησιακό έργο, η απόφασή σας θα ικανοποιήσει το αίτημα των συναδέλφων.
Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, στο δύσκολο έργο σας.

Με τιμή,
Για το Δ.Σ.

                                      -Ο-                                                                                                                           -Ο-
                 Πρόεδρος                                                                                                     Γεν.Γραμματέας            Ρούσσος Σταύρος                                                                                             Τασιούλης Γεώργιος
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :