Σάββατο, 15 Μαΐου 2010


Έξυπνος,
ευρηματικός,
εύστοχος, συνοπτικός, περιγραφικός, ποιητικός, έμμετρος, έντεχνος, λογοτεχνικός, και καθόλου Μ....κας, όπως θα τον ήθελαν οι πολιτικοί μας, ο σύγχρονοςΈλληνας
.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :