Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Ψήφισμα του Δ.Σ. της Ο.ΝΑ.Σ. για τη λειτουργία του, από το 2004 ιδρυμένου Νομικού Προσώπου του Δήμου Νάξου, “ΜΟΥΣΙΚΟ-ΧΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.

Η Μουσική, το Τραγούδι και ο Χορός αποτελούσαν θεμελιώδη στοιχεία της εγκυκλίου παιδείας όλων των Ελληνικών ιστορικών χρόνων.
Η νεότερη ζωή της Νάξου, η οποία χαρακτηρίζεται από τον αντιστασιακό της ιστορικό χαρακτήρα, ανέδειξε, εκτός όλων των άλλων, και μια αξιοζήλευτη μουσική και χορευτική παράδοση, η οποία απετέλεσε μητρικό δεσμό με τη θρησκευτική και την κοινωνική ζωή των κατοίκων της.
Αυτή λοιπόν η παράδοσή της αποτελεί μέρος της... μέγιστης πολιτιστικής της κληρονομιάς, προίκα των Ναξιωτών που δίπλα στις άλλες μορφές του πολιτισμού της και την προίκα της φύσης αποτελούν αγαθά με μορφωτική δύναμη και παιδαγωγική αξία. Μπορούν δε με την ανάδειξή τους να αποτελέσουν ένα από τα πλέον δυναμικά στοιχεία επικοινωνίας με τους πάσης καταγωγής και προέλευσης επισκέπτες του νησιού.

Στο Δήμο της Νάξου, από το 2004, έχει συσταθεί Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία “Μουσικοχορολογικό Κέντρο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ”.

Ως σκοποί του Νομικού Προσώπου ετέθησαν:
1) Η Δημιουργία και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στον Κυνίδαρο όπου θα στεγάζονται οι δραστηριότητές του (σε οικόπεδο που έχει δωριθεί γι’ αυτό το σκοπό από τους κληρονόμους του Γ.Μ. Κονιτόπουλου).
2) Να αποτελέσει κέντρο σπουδών Γενικής Μόρφωσης Μελέτης και Προβολής του έργου του Γεωργίου Κονιτόπουλου, καθώς και όλου του έργου του Αιγαιοπελαγίτικου Μουσικού και χορευτικού πολιτισμού.
3) Η διάσωση και η προαγωγή της τοπικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, η ανάπτυξη του πολιτισμού καθώς και η αναβάθμιση του πνευματικού και πολιτισμικού επιπέδου των κατοίκων.
4)Η εκπόνηση και πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την καταγραφή, συγκέντρωση και μελέτη των στοιχείων του μουσικού και χορευτικού βίου των Ναξιωτών και γενικότερα του λαού της Αιγαιοπελαγίτικης πολιτείας.
5) Η συγκέντρωση συντήρηση καθώς και η έκθεση όλων των προσωπικών επαγγελματικών αντικειμένων του Γεώργιου Μ. Κονιτόπουλου (μουσικά όργανα, παρτιτούρες, φωτογραφίες, χειρόγραφα, δίσκοι κλπ)
6) Η δημιουργία μουσικού και χορευτικού αρχείου (ήχου, εικόνας, κινούμενης εικόνας) που θα αφορά στον λαϊκό πολιτισμό της Νάξου και όλου του Αιγαίου καθώς επίσης και βιβλιοθήκης με συλλογή (από αγορά και δωρεά) βιβλίων των επιστημών του ανθρώπου που σχετίζονται με τους σκοπούς του Ν.Π.
7) Να προβαίνει σε εκδόσεις περιοδικών και βιβλίων για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ν. Π. και να οργανώνει ημερίδες συμπόσια, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Κέντρου ανέρχονται σε (2004-2010) στο ποσό των12.000 €, όλα από χρηματοδότηση του Δήμου Νάξου.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων (Ο.ΝΑ.Σ.) ζητεί :

1. Την άμεση κινητικότητα από τους αρμόδιους και συναρμόδιους φορείς με σκοπό την εξεύρεση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για την περαίωση και έγκριση των σχετικών μελετών για το κτιριολογικό και την ανέγερση του κτιρίου

2.Την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με την ένταξη επιστημονικής επιτροπής στο υπάρχον ιδρυτικό καθεστώς σύνθεσης του Δ.Σ. και τέλος

3.Την άμεση λειτουργία του Κέντρου, ανεξάρτητα από την πρόοδο εκτέλεσης και του χρόνου περάτωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων, σε χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος.

Προς τούτο, η Ομοσπονδία Ναξιακών Συλλόγων (Ο.ΝΑ.Σ.), αφ’ ενός θεωρώντας ως ανάγκη τη λειτουργία ενός τέτοιου ερευνητικού πολιτιστικού Κέντρου στο νησί μας και αφ’ ετέρου επιθυμώντας να βοηθήσει στην προώθηση ολοκλήρωσης και λειτουργίας του, συστήνει Επιτροπή πρωτοβουλίας, η οποία τίθεται στη διάθεση των φορέων για την επίτευξη αυτού του έργου πολιτισμού για το νησί της Νάξου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΤΟΣ ΘΑΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΗΣΚοινοποίηση:

Γιάννης Ραγκούσης, Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Παύλος Γερουλάνος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού

Παναγιώτης Ρήγας, Γιώργος Παπαμανώλης, Γιάννης Βρούτσης Βουλευτές Κυκλάδων

Βασίλειος Μπρακουμάτσος, γ.γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Δημήτρης Μπάιλας, Νομάρχης Κυκλάδων

Βασίλειος Κορρές, Έπαρχος Νάξου

Νίκος Μαράκης, Γιάννης Μπαρδάνης, Δήμαρχος Νάξου και Δρυμαλίας

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νάξου

Μ.Μ.Ε.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :