Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Ο Ιωάννης Καποδίστριας πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος , προς την Δ' Εθνοσυνέλευση.

«.Ελπίζω ότι όσοι εξ' υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ' εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ/ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της.» «.εφ'όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».

Ο Καποδίστριας αρνήθηκε επίσης να πάρει το δάνειο που του πρόσφεραν οι δυτικοί "σύμμαχοι" και 'Προστάτες" της Ελλάδας με υπερβολικούς τόκους, και πρόσφερε από την τσέπη του 50.000 γαλλικά φράγκα για να γλυτώσει το κράτος από τους τοκογλύφους .
Είχε οραματιστεί μια μεγάλη, ελεύθερη και ανεξάρτητη Ελλάδα, σαν μεγάλος ηγέτης που ήταν γνώριζε τις κακόβουλες προθέσεις των ξένων δυνάμεων.
Φυσικά μετά από λίγο καιρό δολοφονήθηκε όπως και τόσοι άλλοι ηγέτες που αντιδρούν στο χρηματοπιστωτικό, τοκογλυφικό σύστημα.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :