Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νάξου

Καλείστε στην με α/α 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 03-05-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο....
 παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. Αερολιμένα Νάξου, Νομού Κυκλάδων (επέκταση διαδρόμου και νέος αεροσταθμός), (σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :