Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας

Σε μια εποχή  με συνεχώς αυξανόμενες φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, η έννοια του εθελοντισμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αναδεικνύει την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά στον τομέα της πολιτικής προστασίας, όπου η άμεση παροχή βοήθειας κατά την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων είναι ιδιαίτερα επιτακτική.
Ειδικότερα, μετά τις πυρκαγιές του περασμένου έτους που εκδηλώθηκαν και στη Νάξο, αναδείχθηκε έντονα η αναγκαιότητα συγκρότησης εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας και στο Δήμο μας. Η εθελοντική ομάδα θα.....
οργανωθεί στα πρότυπα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και θα λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.

Για αυτό το λόγο με πρωτοβουλία του Δήμου και συμμετοχή της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απευθύνουμε κάλεσμα στους πολίτες του Δήμου μας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή και ένταξη στην Εθελοντική Ομάδα που θα δραστηριοποιηθεί και στο Δήμο μας.
Για το λόγο αυτό σας καλούμε σε ανοιχτή εκδήλωση την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 στις 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Νάξου)

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας  Δ. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ταχ. Δ/νση     : Χώρα Νάξου, Νάξος
Τηλέφωνο      : (22853) 60100 - 60128
Φαξ:  2285023570

και

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Ταχ.Δ/νση      : Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, 84100, Ερμούπολη, Σύρος
Τηλέφωνο      : (22813) 62723
E-mail             : dpp@1730.syzefxis.gov.gr

Συνημμένα:  Αίτηση ένταξης εθελοντή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Κώδικας: 843 00
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Πληρ.: Βερνίκου Ν.
Fax: 2285023570
Νάξος,  11/04/2017
Αρ. Πρωτ.: 6882Προς:  Ως Πίνακας Αποδεκτών
                

Τηλ: 2285360100/128


ΘΕΜΑ:  Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πυρκαγιών.
 
ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο 13 του ν. 3013/2002 «περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».
             β) Το με α.π.: 2132/17-03-2017 εγκύκλιος της  Γ.Γ.Π.Π.
            
                 
            Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της επικείμενης έναρξης της αντιπυρικής περιόδου έτους 2017 και της ανάγκης για λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας, στα όρια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Συγκαλείται 

            Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στις 28-04-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

Σκοπός της συνεδρίασης είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση των δράσεων, που έχουν άμεση σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση, ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών στην περιφέρεια του δήμου, με σκοπό:

Τη δρομολόγηση έργων και δράσεων αντιπυρικής προστασίας καθώς και επιμέρους θεμάτων που συνδέονται με την πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
  Ειδικότερα:
1.    την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού βλάστησης και αντιπυρικής προστασίας.
2.     την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση και υποβοήθηση του έργου του Πυρ/κού Σώματος   στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών. 
3.     τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.
4.     τη διασφάλιση επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου.
5.      την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, εξαιτίας  κινδύνου που προέρχεται από δασική πυρκαγιά.
6.     οργάνωση εθελοντικών ομάδων/ενημέρωση- ευαισθητοποίηση πολιτών,
καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση του κινδύνου από εκδήλωση δασικών πυρκαγιών».

                                                                                           Ο Δήμαρχος


                                                                      Εμμανουήλ Ν. Μαργαρίτης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.    Ο αρμόδιος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
2.    Ο υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής Προστασία του Δήμου
3.    Περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου - Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
4.    Οι πρόεδροι Δ.Κ – Τ.Κ.
5.    Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
6.    Ο Λιμενάρχης του Λιμεναρχείου Νάξου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
7.    Ο Διοικητής του Α.Τ. Νάξου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
8.    Ο Διοικητής της Εθνοφυλακής Νάξου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
9.    Ο Προϊστάμενος του δασονομείου Νάξου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
10.  Βασαλάκης Αντώνιος – Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Δημοτικοί Σύμβουλοι
11.  Εκπρόσωπος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων
12.  Ο Διοικητής του Α.Τ. Φιλοτίου Νάξου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
13.  Ο Διοικητής του Ναυτικού Παρατηρητηρίου  Νάξου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
14.  Ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Νάξου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
15.  Εκπρόσωπος της ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείου Νάξου
16.  Εκπρόσωπος του Νοσοκομείου Νάξου  - ΕΚΑΒ
17.  Εκπρόσωπος της ΕΑΣ Νάξου
18.  Εκπρόσωπος των Κυνηγετικών Συλλόγων Νάξου & Δρυμαλίας
19.  Εκπρόσωπος του ΟΤΕ Νάξου
20.  Ο Αερολιμενάρχης Νάξου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του
21.  Εκπρόσωπος περιφερειακής ενότητας Νάξου/Τμ. Τεχν. Έργων & Τμ. Διοικ/κού Νάξου
22.  Εκπρόσωπος Α΄βάθμιας εκπαίδευσης
23.  Εκπρόσωπος Β΄βάθμιας εκπαίδευσης
 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ


1.    Στοιχεία επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο:

Οδός/ Αριθμός:

Ταχ. Κώδικας:

Πόλη:

Τηλέφωνο σταθερό:

Τηλέφωνο Κινητό:

Fax:

E- mail:


2.    Επιλέξτε τους τομείς δράσης Πολιτικής Προστασίας στους οποίους επιθυμείτε
να δραστηριοποιηθείτε
Δασοπροστασία


Δασοπυρόσβεση


Έρευνα Διάσωση


Πρώτες Βοήθειες


Επικοινωνίες


Ενημέρωση- Ευαισθητοποίηση πολιτών


Εκπαιδεύσεις3.    Επιλέξτε τον Δήμο δραστηριοποίησης
Εντός των ορίων του Δήμου4.    Επάγγελμα, σχετική εκπαίδευση, δεξιότητες


5.    Δίπλωμα αυτοκινήτου (κατηγορίας)                                                               Υπογραφή

         Ημερομηνία……………………………                                                                 Ο αιτών
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :