Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου

Καλείστε όπως προσέλθετε στη 2η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 18η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. Αερολιμένα Νάξου, Νομού Κυκλάδων (επέκταση διαδρόμου και νέος αεροσταθμός)».
 Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών τη.....
Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 την ίδια ώρα και τόπο.

 


                                                                                                Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                                                      Δημήτριος Λιανός

          Αντιδήμαρχός
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :