Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (10η/2014)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της  Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
 Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας(Δημαρχείο) στις 24 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αιτήσεις χορήγησης - ανανέωσης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.
2.Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού  ενδιαφέροντος.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Ευθύμιος Μαυρογιάννης

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :