Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΟ «ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ» ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 28/9/2011
Ρόδος, 28/09/2011
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, συζητήθηκαν οι απολογισμοί των......... πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Οι εκπρόσωποι του συνδυασμού «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ για τα νησιά μας» στην Οικονομική Επιτροπή κ. Χαράλαμπος Κόκκινος και κ. Γιώργος Παπαμανώλης τοποθετήθηκαν υπογραμμίζοντας τη διαφωνία τους στην πολιτική των δύο πρώην Ν.Α., όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από τον απολογισμό.

Η κριτική που ασκήσαμε αφορούσε αποκλειστικά την πολιτική και όχι τη λογιστική χροιά του απολογισμού η οποία αποτελεί αρμοδιότητα των οικονομικών υπηρεσιών. Κατά τη συνεδρίαση ο συνδυασμός μας συνεχάρη δημόσια τις οικονομικές υπηρεσίες των δύο Ν.Α. που έφεραν σε πέρας, για μία ακόμα φορά, το απαιτητικό έργο της ορθής καταγραφής και απεικόνισης των οικονομικών μεγεθών κατά τη σύνταξη του απολογισμού.

Συνολικά, πρόκειται για δύο απολογισμούς που χαρακτηρίστηκαν από τον «στραγγαλισμό» των επενδύσεων λόγω των περικοπών των επιχορηγήσεων από την κυβέρνηση.

Κακώς η περιφερειακή αρχή εισήγαγε τους δύο απολογισμούς ως ένα ενιαίο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για δύο διακριτά θέματα τα οποία θα έπρεπε να συζητηθούν χωριστά, όπως εξάλλου έγινε και στις Περιφέρειες Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας και αλλού.

Ακολουθούν αναλυτικά, τα βασικά σημεία της κριτικής του συνδυασμού μας για τον απολογισμό της Ν.Α. Κυκλάδων:

Από τη διαχρονική σύγκριση των απολογισμών της πρώην Ν.Α. Κυκλάδων, διαπιστώνεται δραματική μείωση των επενδύσεων κατά 22% ή 5 εκ. € το 2010 σε σχέση με το 2009.
Όμως, παρά τη μείωση των επενδύσεων, ο απολογισμός του 2010 εμφανίζει πρωτογενές έλλειμμα 9 εκ. €, το οποίο καλύφθηκε από το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενου έτους.

Από πού προήλθε το πρωτογενές έλλειμμα τη στιγμή που είχαν συρρικνωθεί οι επενδύσεις; Οι πληρωμές για «Λοιπές υπηρεσίες» αυξήθηκαν κατά 40% (+2 εκ. €) το 2010. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον απολογισμό, η πρώην Ν.Α. Κυκλάδων δαπάνησε το 2010:

1 εκ. € για μισθώματα κτιρίων (δεν υλοποιήθηκε η επιταγή του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των μισθωμάτων που καταβάλουν όλοι οι δημόσιοι φορείς κατά 20%)!
1 εκ. € για αμοιβές φυσικών προσώπων και λοιπές αμοιβές (εκτός από μισθοδοσία και επενδύσεις)!
286 χιλ. € για τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη!
Όλα αυτά, κατά το 2010, όταν δημοσιονομική κρίση είχε ήδη «χτυπήσει» τη χώρα μας.

Παράλληλα, στο σκέλος των εσόδων, οι επιχορηγήσεις από την κεντρική κυβέρνηση για επενδύσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 44% ή κατά 16 εκ. €.

Κατά τη σύγκριση των ενταλθέντων και προϋπολογισθέντων εξόδων της πρώην Ν.Α. Κυκλάδων κατά το 2010, διαπιστώνεται έντονη απόκλιση κατά 17%. Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στην υστέρηση των επενδύσεων, την οποία παρατηρήσαμε και κατά τη διαχρονική σύγκριση.
Συνοψίζοντας για την πρώην Ν.Α. Κυκλάδων έχουμε έναν αδικαιολόγητα ελλειμματικό, αντιαναπτυξιακό και σπάταλο απολογισμό.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της κριτικής του συνδυασμού μας για τον απολογισμό της Ν.Α. Δωδεκανήσου:

Δεν μας δόθηκαν συγκριτικά στοιχεία από τον απολογισμό του 2009, για να είναι δυνατή η διαχρονική ανάλυση των οικονομικών μεγεθών.
Από τη σύγκριση του ταμειακού υπολοίπου, προκύπτει ότι ο απολογισμός του 2010 της Ν.Α. Δωδεκανήσου είναι επίσης ελλειμματικός, με έλλειμμα 8 εκ. €, το οποίο όπως και στην περίπτωση των Κυκλάδων καλύφθηκε από το ταμειακό υπόλοιπο του 2009. Είναι προφανές ότι το πρωτογενές έλλειμμα προήλθε, κυρίως, από τις περιορισμένες εισροές πόρων από την κεντρική κυβέρνηση κατά το 2010. Ειδικότερα, στον Φορέα 71, όπου εμφανίζονται όλα τα έσοδα προοριζόμενα για επενδύσεις, διαπιστώνεται υστέρηση απολογισμού σε σχέση με τον προϋπολογισμό κατά 67%!!!
Στο σκέλος των εξόδων παρατηρείται επίσης σημαντική διαφορά ενταλθέντων και προϋπολογισθέντων εξόδων, που κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 50% και δεν δικαιολογείται από τη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων.
Ο συγκεκριμένος δείκτης ενταλθέντων / προϋπολογισθέντων εξόδων αφορά την ειλικρίνεια και την ευστοχία του υλοποιούμενου προϋπολογισμού. Ο Απολογισμός της Ν.Α. Δωδεκανήσου αποκαλύπτει το έλλειμμα ειλικρίνειας και ευστοχίας της πρώην νομαρχιακής αρχής.

Ο συνδυασμός μας μειοψήφησε κατά τη συζήτηση των δύο απολογισμών στην Οικονομική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο, χαρακτηρίζοντάς τους ως ελλειμματικούς και αντιαναπτυξιακούς, όπως τεκμηριώθηκε παραπάνω.Χαράλαμπος Κόκκινος

kokkinosxar@yahoo.gr

Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου.

Μέλος Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :