Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ: Ενημέρωση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2019


Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει τους επιχειρηματίες που προτίθενται να  κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2019, να προσέλθουν στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου μας προκειμένου να καταθέσουν αίτηση, για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου, οπωσδήποτε ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
Σε αντίθετη περίπτωση, σας καθιστούμε σαφές ότι ο Δήμος διατηρεί πάντα το δικαίωμα να εφαρμόσει το άρθρο 55 του Ν.4483/2017 περί «Αυθαίρετης κατάληψης και προσωρινής αφαίρεσης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου».
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η διαδικασία για την.......
χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 και τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις και το άρθρο 2 της Απόφασης Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β).
     Για οποιαδήποτε πληροφορία - διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

                                                                                                      
                                                                                                                  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                        και με ε.ε.

                                                                                                                 Δημήτριος Λιανός
                                                                                                                     Αντιδήμαρχος

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :