Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Λ.Τ. Νάξου

             Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την  
Tρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα  11:00 πμ σε τακτική  συνεδρίαση   ,  για να συζητήσουμε τα  κάτωθι      θέματα:

1)     Συγκρότηση ΔΣ ΔΛΤΝάξου
2)     Εγκρίσεις δαπανών-Ψηφίσεις πιστώσεων.
3)     Εκδίκαση ένστασης κατά πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού για ανάθεση ΄΄Μελέτης πλαισίου έργων ανάπτυξης λιμένα Νάξου΄΄
4)     Έγκριση πρακτικού ΙΙ για......
ανάθεση μελέτης ΄΄ Μελέτη πλαισίων ανάπτυξης λιμένα Νάξου΄΄
5)     Παραλαβή μελέτης ΗΜ εγκαταστάσεις χερσαίας ζώνης λιμένα Δονούσας.
6)     Παραλαβή μελέτης  ΗΜ εγκαταστάσεις χερσαίας ζώνης λιμένα Κουφονησίων.
7)     Κατακύρωση  αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού   για την << Παροχή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων περιοχών αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου>>.
8)     Έγκριση 2ου &τελικού λογαριασμού έργου ΄΄1η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών έργων λιμένα Αιγιάλης ΄΄
9)     Τροποποίηση δαπανών πολυετούς υποχρέωσης για εκτέλεση έργων.
10)  Τροποποίηση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για υπηρεσίες καθαριότητας
11)  Διάθεση πιστώσεων για πληρωμή ΔΕΗ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ κτλ έτους 2017 .
12)  Εγκρίσεις δαπανών ΠΟΕ . Ψηφίσεις πιστώσεων.   
     13)    Διάθεση πίστωσης  για συντήρηση  λογισμικών  του Φορέα από ALFA WARE το έτος 2017 .
     14)    Διάθεση πίστωσης  για συντήρηση  λογισμικών  του Φορέα από ΑCE HELLAS  το έτος 2017 .
      15)    Διάθεση πίστωσης  για συντήρηση  λογισμικών  του Φορέα από SINGULAR LOGIC  το έτος 2017 .
      16)    Διάθεση πίστωσης  για εγγραφή ΔΛΤΝάξου ως συνδρομητή στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 2017 .
      17)    Διάθεση πίστωσης  για εγγραφή ΔΛΤΝάξου ως συνδρομητή στη ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΕΠΕ 2017  .
      18)   Διάθεση πίστωσης ποσού για αμοιβή ναυτικών πρακτόρων-ναυτιλιακών εταιρειών 2017  .
      19) Εγγραφή του ΔΛΤΝάξου ως συνδρομητή στην εφημερίδα Κυκλαδική.
      20) Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων ΔΛΤΝάξου.
      21) Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017
         
                    
                Αιτήσεις –Τρέχοντα θέματα


                                                                                        
                                                                                                Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου                                                                                                       Νικόλαος Σέργης              
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :