Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ: Όλα τα Μουσεία θα λειτουργήσουν απρόσκοπτα και αυτήν τη χρονιά.

Θέμα: Μουσεία Απειράνθου
 Με στόχο την ορθολογική διαχείριση, την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και την διατήρηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιά, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και το Νομικό Πρόσωπο του Πολιτισμού (ΝοΠΠΑΠΠΠΑ) αποφάσισαν τη μετεγκατάσταση ορισμένων Μουσείων της Απειράνθου σε δημόσια ακίνητα.
Ειδικότερα, μετά από απόφαση του Νομικού Προσώπου, το......
Λαογραφικό Μουσείο Απειράνθου και το Γεωλογικό Μουσείο θα μεταστεγαστούν σε δημόσια κτίρια για την προστασία τους από ακατάλληλους χώρους, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα που επωμίζεται ο Δήμος.
Όλα τα Μουσεία θα λειτουργήσουν απρόσκοπτα και αυτήν τη χρονιά.
Παράλληλα έχει υπάρξει μέριμνα ώστε να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι στα Μουσεία, μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.), που ήδη υφίσταται.

Στόχος του Δήμου είναι η διασφάλιση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Απειράνθου, η οποία επιτυγχάνεται και με την απρόσκοπτη λειτουργία των μουσείων και την προβολή των αξιόλογων μουσειακών εκθεμάτων, που κοσμούν τα δύο Μουσεία.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :