Τρίτη, Μαΐου 26, 2015

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 94 ετών ο καθηγητής Ιστορίας της νεώτερης Ελλάδας Βασίλης Σφυρόερας.

Ιστορικός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκε στην Απείρανθο της Νάξου το 1921 και μετά τις γυμνασιακές του σπουδές στην πατρίδα του φοίτησε στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1946 πήρε το πτυχίο του Ιστορικού και Αρχαιολογικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής, της οποίας αναγορεύτηκε διδάκτορας τον Ιούνιο του 1965. Υπηρέτησε ως καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση από το 1950 και το 1956 διορίστηκε συντάκτης του Κέντρου Έρευνας Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού (πρώην Μεσαιωνικού Αρχείου) της Ακαδημίας Αθηνών. Με εντολή της Ακαδημίας Αθηνών πραγματοποίησε επιστημονικές αποστολές στο Άγιο Όρος, στα Μετέωρα και..... στις Κυκλάδες και έλαβε μέρος σε διεθνή συνέδρια (θ' Κρητολογικό 1966, Α' και Β' Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Σόφια 1966, Αθήνα 1970, Η' Συνέδριο του Internationales Burgen Institut 1968, Α' Κυπριακών Σπουδών 1969 κ.α.). Είναι σύμβουλος της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού και του Ομίλου Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, μέλος της Γλωσσικής Εταιρείας, της Λαογραφικής Εταιρείας, της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Βιβλιογραφικής Εταιρείας και άλλων επιστημονικών σωματείων.
Εκτός από τα λογοτεχνικά του δημοσιεύματα που παρουσίασε με τα ψευδώνυμα Δρόσος Καραβάς και Βασίλειος Κρηνιώτης στα περιοδικά "Νεοελληνικά Γράμματα""Πνευματική Ζωή""Ηπειρωτική Εστία""Κυκλαδικά" κ.α., δημοσίευσε πολλές μελέτες που αναφέρονται κυρίως στην περίοδο της τουρκοκρατίας, όπως: "Ο φιλικός Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος και ο Αλή πασάς", "Ηπειρωτική Εστία" τ. 1 (1952), σ. 661 κ.εξ., "Χρύσανθος ο Αιτωλός", "Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου" της Ακαδημίας Αθηνών, τ.6 (1957), σ.130 κ.ε., "Ιωσήφ Δε Κιγάλλας (1812-1886) - Βιογραφικό και βιβλιογραφικά" (Αθ. 1960), "Μεταναστεύσεις και εποικισμοί Κυκλαδιτών εις Σμύρνην κατά την τουρκοκρατίαν", "Μικρασιατικά Χρονικά", τ. 10 (1962), σ. 164 κ.ε.,"Κώδικες εκ Νάξου", "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ.33 (1964), σ.206 κ.ε., Οι Δραγομάνοι του Στόλου, ο θεσμός και οι φορείς (Διατριβή επί διδακτορία Αθ. 1965), Έγγραφα του νησιού Σίφνος (1785-1820) εκ της Συλλογής Γεωργίου Μαριδάκη"Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου", τ.17 (1967), σ. 5 κ.ε., Τα Ελληνικά πληρώματα του τουρκικού στόλου (Διατριβή επί υφηγεσία, Αθ. 1968 κ.α.).
Δημοσίευσε επίσης πολλά άρθρα στο Συμπλήρωμα της "Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας", στη "Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια", στην "Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια" κ.α..
Η προσφορά του Β. Σφυρόερα στη νεοελληνική ιστορία και έρευνα σημασιολογείται ως μια από τις πιο σεμνές, ουσιαστικές και αξιόλογες.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :