Τετάρτη, Μαΐου 27, 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (7η/2015)

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
    Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  (Δημαρχείο) στις 29 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας......
διάταξης:

  1. Αιτήσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Αιτήσεις χορήγησης - ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.
  3. Κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Μέσης.
Τρέχοντα θέματα.
 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
 ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :