Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης , Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου» που υλοποιείται από εθνικούς πόρους  είναι υπεύθυνο για την οργάνωση σεμιναρίων και στη Νάξο.
 Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης σε .....
συνεργασία με το δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων υλοποιεί δωρεάν ,μη επιδοτούμενα σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες, εργαζομένους ή ανέργους ανεξαρτήτως εθνικότητας και φύλου, θρησκείας, μορφωτικού επιπέδου και τόπου διαμονής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να καταθέτουν αιτήσεις (μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί 250 περίπου) στα Γραφεία  Σχολικής Επιτροπής στα παλαιά σφαγεία της περιοχής της Γρόττας. Μπορεί κανείς να βρει τις αιτήσεις αυτές στην ιστοσελίδα του δήμου, στο δικτυακό τόπο «kdvm@naxos.gov.gr» και αφού τις συμπληρώσει δύναται να τις καταθέσει αυτοπροσώπως  στα Γραφεία που προαναφέραμε ή να τις στείλει με φαξ. Για να συσταθεί ένα τμήμα βιώσιμο θα πρέπει να στελεχώνεται από τουλάχιστον 8 εκπαιδευομένους.
Υπεύθυνος   Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης της ποιότητας στο δήμο της Νάξου είναι ο κ. Γεώργιος Καζάζης , ο οποίος είναι πρόθυμος να απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτημα αφορά στα σεμινάρια κ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τον βρουν στο τηλέφωνο 22850-39820 τις εργάσιμες ημέρες 11.30-14.30. Μέλημά του είναι ο συντονισμός των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων για την επίτευξη της ομαλής διεξαγωγής των κύκλων των σεμιναρίων, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Οργάνωσης  των Κ.Δ.Β.Μ, τα στελέχη του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ κ τον Υπεύθυνο του δήμου, αντιδήμαρχο κ. Αντώνη Μανιό.
Τα σεμινάρια υπό μορφή διαλέξεων δρομολογούνται να πραγματοποιηθούν στη Σχολή Ουρσουλινών στη Χώρα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Φιλοτιτών στο Φιλότι λόγω πλήθους αιτήσεων κ στο Χαλκί λόγω υποδομής.
 Έχουν ξεκινήσει έως την τρέχουσα χρονική στιγμή 7 τμήματα στη Σχολή Ουρσουλινών στο κάστρο και αφορούν στα μαθήματα «Γερμανικά για τον Τουρισμό», «Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων», «Επεξεργασία Κειμένου-Διαδίκτυο», Δημιουργία Ιστοσελίδας» και Επιχειρηματικότητα και Τουριστική-Πολιτιστική Ανάπτυξη».
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μέχρι και 2 υποενότητες από μια ευρύτατη ποικιλία θεματικών ενοτήτων (τοπικής και εθνικής εμβέλειας). Οι ενότητες αυτές  είναι 7 και αποτελούνται από 8 έως και 12 υποκατηγορίες η κάθε μία. Ο κύκλος της κάθε μίας από αυτές ολοκληρώνεται είτε σε 25 είτε σε 50 ώρες, οι οποίες αναγράφονται στις αιτήσεις δίπλα από τις ονομασίες των μαθημάτων. Ειδικότερα, έχουμε: Οικονομία-Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα ζωής- Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και Επικοινωνία, Κοινωνικές δεξιότητες και Δράσεις, Πολιτισμός και Τέχνη και, τέλος, Προγράμματα Ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Μετά το πέρας της κάθε ενότητας δίδεται στους ενδιαφερομένους βεβαίωση παρακολούθησης.
Σκοπός μας είναι να πραγματοποιηθούν σεμινάρια για όλες τις παραπάνω θεματικές, αλλά αυτό εξαρτάται από την εύρεση και αξιοποίηση εκπαιδευτών όλων των σχετικών ειδικοτήτων.
Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να αφυπνίσουμε τη νεανική επιστημονική κοινότητα του νησιού να παρακολουθεί τακτικά το δικτυακό τόπο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, διότι θα βγαίνουν συχνά προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν εκπαιδευτικούς. Δεν είναι ιδανικό  να έρχονται εκπαιδευτές από άλλα μέρη( όταν και εάν τους συμφέρει να έρθουν, σε αντίθετη περίπτωση δε γίνεται το μάθημα, ακόμα και εάν έχει μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο) και να μη αξιοποιείται το επιστημονικό και εργατικό δυναμικό της Νάξου.

Με τη συνδρομή και συμβολή όλων φιλοδοξούμε ο τομέας της εκπαίδευσης στο νησί να ανέβει σε υψηλότερο επίπεδο και να ωφεληθεί μεγάλο μέρος του ντόπιου πληθυσμού. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία!  
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :