Δευτέρα, Αυγούστου 15, 2011

Παρατηρώντας τα πουλιά της Νάξου

Κυριακή 21 Αυγούστου 2011
και ώρα 8 π.μ.
Συνάντηση στο φανάρι του αεροδρομίου (Naxos camping)
με κατάλληλο ρουχισμό (παπούτσια, καπέλο, κ.λ.π.), νερό και κιάλια (αν υπάρχουν).
Ομάδα Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Ενότητας Δρυμαλίας Νάξου
Πληροφορίες για την ορνιθοπανίδα του νησιού, οδηγίες για την παρακολούθηση των πουλιών, πρακτική εφαρμογή

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :