Δευτέρα, Αυγούστου 22, 2011

Προσφυγή κατά της απόφασης 211/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου

Με την παρόν έγγραφο προσβάλλω την απόφαση 211/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων βάσει του νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) και ειδικότερα βάσει του άρθρου 227, παράγραφος 1α (Ειδική Διοικητική Προσφυγή – Αιτήσεις Θεραπείας). Η απόφαση αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο Διαύγεια στις 17/8/2011 (επομένως η προσφυγή είναι εντός της προθεσμίας των 15 ημερών που ορίζει ο νόμος) και έχει τίτλο: «Αντικατάσταση μέλους της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» (επισυνάπτεται). Επιπρόσθετα, ως μόνιμος κάτοικος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, δημοτικός σύμβουλος και πρώην Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Νάξου (ΔΕΑΝ), η οποία μετατράπηκε στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έχω έννομο συμφέρον για την νόμιμη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και κατά συνέπεια την νόμιμη και........ διαφανή λειτουργία αυτής.


Η απόφαση 211/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων αποτελεί τροποποίηση της απόφασης 9/2011 με τίτλο «Διορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και αλλαγή επωνυμίας της σε Δημοτική Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» (επισυνάπτεται). Από τα επισυναπτόμενα πρακτικά και των δύο αποφάσεων προκύπτει ότι ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προτείνει όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω Δημοτικής Επιχείρησης, ακόμη και αυτό που ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να προέρχεται από την μειοψηφία. Και στις δύο συνεδριάσεις ο επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας κ. Μαράκης Νικόλαος αντέδρασε έντονα υποστηρίζοντας ότι το μέλος που προέρχεται από την μειοψηφία πρέπει να προτείνεται από αυτήν και όχι να είναι εισήγηση του Δημάρχου και άρα της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.


Στις 4 Αυγούστου 2011, μάλιστα, κατέθεσα, με αριθμό πρωτοκόλλου 9721, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τόσο την γνωμοδότηση 142/2007 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όσο και την απόφαση 34/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου (επισυνάπτονται) που αφορούν την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Πάρου, όπου παρατηρήθηκε αντίστοιχο πρόβλημα. Εκεί αναφέρεται:

«Ο κ. Φιφλής Κων/νος Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Πάρου στο από 8-2-2011 έγγραφό του, αναφέρει ότι τέθηκε το ερώτημα για την περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων παρατάξεων της μειοψηφίας, αν τις θέσεις των συμβούλων μειοψηφίας που μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων μπορεί να υποδείξει η πλειοψηφία ή μπορεί ένας υποψήφιος της μειοψηφίας να αυτοπροταθεί και να ψηφιστεί από την πλειοψηφία, όπως συνέβη στην προκειμένη απόφαση του Δ.Σ. Εν προκειμένω παρά το ότι δεν υφίσταται ρητή νομοθετική πρόβλεψη που να αποκλείει την αυτοπρόταση υποψηφίων της ελάσσονος μειοψηφίας και την υπερψήφισή τους από την πλειοψηφία, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 142/2007 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, θεωρώ ότι η διαδικασία που προβλεπόταν από το άρθρο 92 του Ν. 3463/2006 θα έχει εφαρμογή εν προκειμένω και κατά συνέπεια οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας, αποκλειόμενης της Δ.Ε.Υ.Α., θα πρέπει να προταθούν από το σύνολο της μειοψηφίας, αποκλειομένης της αυτοπροτάσεως, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών αυτής, οπότε και ο πλειοψηφών της μειοψηφίας θα είναι και το υποψήφιο για εκλογή μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κατά συνέπεια προτείνω την επανάληψη της διαδικασίας εκλογής των μελών της μειοψηφίας του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Πάρου, ώστε οι υποψήφιοι της μειοψηφίας να εκλεγούν από τη μειοψηφία και ακολούθως να είναι υποψήφιοι ως μέλη του Δ.Σ.»


Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου έλαβε υπόψη την ως άνω γνωμοδότηση και αντικατέστησε τον κ. Μανώλη Γλέζο με τον κ. Ρούσσο Ζαχαρία. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων επιμένει να μην λαμβάνει υπόψη τα έγγραφα και τις γνωμοδοτήσεις που του καταθέσαμε, με αποτέλεσμα να μην δεχθεί την συμπερίληψη του προταθέντος από την μειοψηφία μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ούτε κατά την διαδικασία αντικατάστασης του παραιτηθέντος (εν μέσω καταγγελιών και χωρίς να δοθεί ποτέ στην δημοσιότητα το κείμενο της παραίτησής του) Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.


Βάσει των ανωτέρω επιχειρημάτων και των επισυναπτόμενων εγγράφων αιτούμαι την ακύρωση της απόφασης 211/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τίτλο: «Αντικατάσταση μέλους της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».


Ο προσφεύγων:
Ευστάθιος Αγγελής
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

3 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

ΠΩΣ ΛΕΜΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΠΑΝΤΡΕΙΑ; Ε ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.

Ανώνυμος είπε...

ΣΙΩΠΗ ΟΛΟΙ!!
ΜΙΛΑΕΙ Ο ΜΠΡΙΓΙΟΝ!!

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ΕΔΕΙΧΝΕ ΤΕΤΟΙΟ ΖΗΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ...