Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (8η/2017)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 24 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.
2.   Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για .....
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3.   Έγκριση ή μη τοποθέτησης διαφημιστικής αφίσας (πανό) στο χώρο του Λυκείου Νάξου.
4.   Έγκριση ή μη τοποθέτησης πλαστικών κυλίνδρων (κολωνάκια) έμπροσθεν καταστήματος επί της οδού Κωμιακής.
     
   Τρέχοντα θέματα

                                       
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :