Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1. Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2. Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

3. Προς τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 21 Ιουλίου  2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. με το......
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:


Ενημέρωση επί του θέματος ανέγερσης Γεωργικής Σχολής στη Νάξο.


Η συνεδρίαση για το ανωτέρω θέμα συγκαλείται κατόπιν αιτήσεως του συνόλου των μελών της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κατά το οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


                                                                                                                                   Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :