Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Λ. Ταμείου Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την  Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016  και ώρα  11:00 πμ σε τακτική  συνεδρίαση   ,  για να συζητήσουμε τα κάτωθι      θέματα :
1)    Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος 2017.
2)    Διάθεση πίστωσης ποσού για πληρωμή εξόδων δημοσίευσης στην εφημερίδα Κοινή Γνώμη .
3)    Διάθεση πίστωσης ποσού για καταβολή εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου  ΔΛΤΝάξου στην Ηρακλειά .
4)    Διάθεση πίστωσης ποσού για καταβολή εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων στη.....
Σχοινούσα για προσωρινή παραλαβή του έργου ΗΜ λιμενικής ζώνης Σχοινούσας .
5)     Διάθεση πίστωσης ποσού για καταβολή εξόδων μετακίνησης  υπαλλήλου  στη Θήρα  για παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα ΄΄ Νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων –Ν.4412/2016.
6)    Απόδοση ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν, στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ .
7)    Aπαλλαγή υπολόγου από ένταλμα προπληρωμής.
8)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016.
9)    Kατασκευή οικίσκου για εγκατάσταση Η/Ζ στα πλαίσια του έργου ΄΄ Η/Μ εγκαταστάσεις παραλιακής λιμενικής ζώνης Χώρας Νάξου΄΄.
10) Ορισμός Επιτροπών.
11) Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.
12) Αιτήσεις  

Λοιπά τρέχοντα
                                                                 
                                                                                                Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου                                                                                                       Νικόλαος Σέργης              
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :