Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικής, σας γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο, το μήνα Σεπτέμβριο, έχει καθιερωθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) να εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας, η οποία για το έτος 2016 θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα μεταξύ 26 και 30 Σεπτεμβρίου και έχει ως θέμα: Ναυτιλία-Απαραίτητη για τον Κόσμο (Shipping: IndisρenSabie to the World).
2.-Κατόπιν τούτου σας επισυνάπτουμε το κείμενο με....
το θέμα του μηνύματος του Κ. Γενικού Γραμματέα του IMO, στην Αγγλική καθώς και την απόδοση του στην ή γλώσσα για την σημασία του εορτασμού και το έργο του ΙΜΟ.


Ένα μήνυμα από τον Kitack Lim Γενικό Γραμματέα του ΙΜΟ
| Σε έναν κόσμο όπου ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει ξεπεράσει τα έπτά δις και πρόκειται να | διπλασιαστεί σε πολλά αναπτυσσόμενα κράτη μέχρι το έτος 2.050, οι προκλήσεις που | αντιμετωπίζουμε είναι σχεδόν πρωτοφανείς.
Οι απειλές που αφορούν σε συγκρούσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, μαζική μετανάστευση, | ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή και νερό, στη κλιματική αλλαγή και στην διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στους «έχοντες» και τους «μη έχοντες» φαντάζουν μεγάλες,
Την περασμένη χρονιά είχαμε δύο επιτεύγματα ορόσημα την υιοθέτηση της Ατζέντας για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030 και την συμφωνία του Παρισίου για την Κλιματική Αλλαγή. Όπως ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki,Moon, κατά την επίσκεψη του στον IMO τον Φεβρουάριο αυτού του έτους, «Αυτές αποτελούν νίκες να fiဂုံ λαούς του κόσμου, και θριάμβους της πολυμέρειας».
Η Ναυτιλία και ο IMO, έχουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε ώστε αυτή η ορμή που έχει δημιουργηθεί από αυτές τις συμφωνίες, να μετατραπεί σε ακτή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που υπηρετούμε,
Στην σημερινή οικονομία, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βασίζονται πλοία για την μεταφορά | εμπορευμάτων, καυσίμων, τροφίμων, αγαθών και προϊόντων τα οποία έχουν ανάγκη. Οι θαλάσσιες | μεταφορές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του διεθνούς εμπορίου και των rhydaw αγορών,
Τα πλοία ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο τεχνολογικά προηγμένα, τόσο εκλεπτυσμένα και ποτέ δεν μετέφεραν τέτοιες ποσότητες φορτίου, ποτέ δεν ήταν ασφαλέστερα και τόσο φιλικά προς το περιβάλλον, όσο είναι σήμερα. Αυτό οφείλεται στον παγκόσμιο στόλο και στο παγκόσμια εργατικό δυναμικό που αριθμεί πάνω από ένα εκατομμύριο ναυτικούς, που εισάγουν και εξάγουν αγαθά σε τέτοια κλίμακα, που καθιστούν τον σύγχρονο κόσμο βιώσιμο. Αλλά εάν τα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση πρέπει να Karap010॥ ισότητα, όλες οι χώρες θα πρέπει να παίξουν έναν πλήρη και ενεργό ρόλο στην Ναυτιλία,
Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η εργασιακή απασχόληση, η ευημερία και η σταθερότητα μπορούν να ενισχυθούν μέσω του αναπτυσσόμενου θαλάσσιου εμπορίου, μέσω της βελτίωσης των λιμενικών υποδομών και της αποτελεσματικότητας τους καθώς και μέσω της προώθησης του ναυτικού επαγγέλματος - ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η δουλειά του ΙΜΟ συνίσταται στο να πραγματοποιεί μία ισχυρή συνεισφορά σε όλους αυτούς τους τομείς.
Το θαλάσσιο εμπόριο φέρνει οφέλη σε όλους μας μέσω της ανταγωνιπικότητας των ναύλων. Το κόστος μεταφοράς στην τιμή ραφιού ενός καταναλωτικού προϊόντος είναι αμελητέο για ένα προϊόν που μεταφέρεται μέσω της θάλασσας. Με την εντυπωσιακή της περιβαλλοντική επίδοση, η ναυτιλία αποτελεί επίσης ένα οδηγό της «πράσινης ανάπτυξης».
Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι εξαρτώμενη της συνεχούς οικονομικής αποβατικότητας των ναυτιλιακών μεταφορών. Τα οικονομικά και κανονιστικά κίνητρα θα ενθαρρύνουν ή ναυτιλιακή βιομηχανία να επενδύσει σε «πράσινες τεχνολογίες», οι οποίες δεν είναι μόνο ευεργετικές για το περιβάλλον, αλλά μπορούν να οδηγήσουν και σε μείωση του κόστους μακροπρόθεσμα, σε διαθεσιμότητα του χαμηλού κόστους και του αποτελεσματικού θαλάσσιου εμπορίου, έχει ηθήσει να γίνει εφικτή η δραματική βελτίωση των παγκόσμιων συνθηκών διαβίωσης, ειδικά σε αδυόμενες οικονομίες, όπου έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί άνθρωποι έχουν βγεί από την οξεία
Φτώχεια τα τελευταία χρόνια,
πως πολύ δίκαια αναφέρεται στο θέμα της Παγκόσμιας Ναυτικής н ρας να το έτος 2016, η αυτιλία είναι απαραίτητη για τον κόσμο - και πρόκειται να παραμείνει κεντρικός παράγοντας της αγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, καθώς πραγματοποιούμε την αναπόφευκτη μετάβαση προς ία εποχή καθαρής και βιώσιμης ανάπτυξης.
υτό είναι ένα μήνυμα που χρήζει και αξίζει ένα ευρύτερο κοινό. Σχεδόν ο καθένας crtōv σύγχρονο όσμο βασίζεται σε ένα βαθμό στην ναυτιλία - αλλά πολλοί λίγοι το γνωρίζουν. Εγώ σίγουρα θα άλω τα δυνατά μου να μεγεθύνω αυτό το μήνυμα κατά τη διάρκεια του έτους και παροτρύνω λους όσους εμπλέκονται σε αυτήν την ζωτικής σημασίας βιομηχανία να με ακολουθήσουν στην ιάδοση των νέων, ότι δηλαδή η ναυτιλία είναι απαραίτητη για τον κόσμι

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :