Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Καταχώρηση κτηνοτρόφων Νάξου στο μητρώο - Προϋποθέσεις για τη νόμιμη πώληση των προϊόντων τους

     Το Τμήμα Κτηνιατρικής Νάξου θα ήθελε να σας ενημερώσει όσον αφορά την καταχώρηση των κτηνοτρόφων, για τη νόμιμη πώληση των τυροκομικών προϊόντων τους, ότι παρά την κατ’ επανάληψη ενημέρωσή τους τόσο κατ ιδίαν, όσο και μέσω της Κτηνοτροφικής Ένωσης Φιλοτίου με το 10984/30-12-15 δικό μας έγγραφο, και παρά τη μεγάλη προσπάθεια του Τμήματος Κτηνιατρικής Νάξου (λόγω ελλείψεως προσωπικού) για την άμεση βοήθεια των ενδιαφερόμενων με αιμοληψίες στις εκτροφές τους, δεν έχουν προχωρήσει οι περισσότεροι στα απαραίτητα βήματα της διαδικασίας που......
απαιτείται.
Ως εκ τούτου παρακαλείστε να συνδράμετε στην προσπάθεια που γίνεται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταχώρησης τους. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταχώρηση των παραγωγών περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω :
    1ο βήμα : οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να είναι απαλλαγμένες από μελιταίο πυρετό και αυτό να αποδεικνύεται από τα εργαστηριακά δελτία ορολογικού ελέγχου μελιταίου πυρετού του Κέντρου Κτηνιατρικών ιδρυμάτων Αθηνών μέσω του Τμήματος Κτηνιατρικής Νάξου. Οι αιμοληψίες γίνονται από τους καταχωρημένους Κτηνιάτρους εκτροφής.
   2ο βήμα : πρέπει να προσκομιστεί φάκελος με τη μελέτη και το HACCP που αφορά την μικρή εγκατάστασή  ιδιοπαραγωγής τυροκομικών προϊόντων όπου θα αποδεικνύετε ότι :
1. Το γάλα που μεταποιείται δεν θα υπερβαίνει τα 300 κιλά ημερησίως, σε συστεγαζόμενες εκτροφές τα 500 κιλά τις ποσότητες.
2. Τα προϊόντα παρασκευάζονται από γάλα που προέρχεται αποκλειστικά από την εκμετάλλευσή.
3. Τα τελικά προϊόντα, πωλούνται λιανικώς από τους ίδιους.
4. Θα τηρούνται  οι απαιτήσεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ 3724/162303 (ΦΕΚ 3438/22.12.2014).
5. Εφαρμόζεται σύστημα HACCP με ευελιξία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Υ.Α.
6. Το γάλα το οποίο θα μεταποιείται θα είναι σύμφωνο με τις υγειονομικές απαιτήσεις για την παραγωγή του νωπού γάλακτος όπως αναφέρονται στον κανονισμό 853/2004 παράρτημα ΙΙ, τμήμα ΙΧ, Κεφ. Ι.
    Προτείνουμε εφόσον υπάρχει δυσκολία όπως οργανώσετε συγκέντρωση όπου θα μας καλέσετε προς ενημέρωσή τους.
                                                                                  Η Προϊσταμένη του Τμήματος
                                                                                                   


                                                                                                             Σκυλάκη Σοφία
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :