Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 09 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  
  1. Αιτήσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Αιτήσεις χορήγησης-ανανέωσης  άδειας λειτουργίας...... μουσικής καταστημάτων. 
  3. Παράταση μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων.
  4. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

                                                                     

       Τρέχοντα θέματα

                                       
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Μαυρογιάννης  Ευθύμιος


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :