Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Νέστωρ Χατζούδης: Το Γαλάτσι και οι Γαλατσιώτες στο διάβα του εικοστού αιώνα

Προμηθεύτηκα, με μεγάλη χαρά, το περισπούδαστο βιβλίο του φίλου μου, από τα παλιές ωραίες Γαλατσιώτικες εποχές, Νέστορα Χατζούδη «Το Γαλάτσι και οι Γαλατσιώτες στο διάβα του 20ου αιώνα», που κυκλοφορήθηκε, προσφάτως, στην Αθήνα.
 Ο πρώτος τόμος του βιβλίου, προϊόν πενταετούς έρευνας, παρακολουθεί  από τις απαρχές του, το 1900 και μέχρι το 1975, την οικιστική, κοινωνική και διοικητική εξέλιξη του ,αρχικώς, εκτός σχεδίου οικισμού του Δήμου Αθηναίων «Γαλάτσιον», την,εν συνεχεία,αναβάθμισή του σε Κοινότητα το 1954  και σε Δήμο το 1964.
 Το βιβλίο, εκτός από την προφανή σημασία του για τους κατοίκους του Γαλατσίου, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τους σημερινούς Ναξίους, αφού πολλών οι γεννήτορες μαζί με  μικρό αριθμό από....
τη Ρούμελη ποιμένων, υπήρξαν οι πρώτοι άποικοι και αποτέλεσαν την κοινωνική  μαγιά του σημερινού πολυάνθρωπου Γαλατσίου. Ιδιαίτερα, οι εκ της ορεινής Νάξου προερχόμενοι  ήσαν περιζήτητοι  για την εργασία τους στα γνωστά «νταμάρια» των Τουρκοβουνίων, που λειτουργούσαν μέχρι και το 1970 γύρω από το Γαλάτσι. Έτσι, οι εκ Νάξου  κάτοικοι του Γαλατσίου για πολλές δεκαετίες και μέχρι το 1980 αποτελούσαν την πολυπληθέστερη  κοινωνική ομάδα στην περιοχή, με συνεχή εκπροσώπηση στην τοπική εξουσία και διακριτή παρουσία στην κοινωνική ζωή που άφησε το πολιτισμικό της στίγμα  στη σημερινή Γαλατσιώτικη κοινωνία. 
 Το κείμενο υποστηρίζεται από δεκάδες προφορικών και γραπτών μαρτυριών Γαλατσιωτών, που έζησαν σε διάφορες χρονικές περιόδους του 20ου αιώνα και από πληθώρα – πάνω από 150-  φωτογραφιών και εγγράφων που διασώζονται σε αρχεία δημοσίων Αρχών και ιδιωτών.  
 Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία της Αθήνας και της Νάξου.

Κωστής Στυλ.Λεβογιάννης
πρ. Γεν.Γραμμ. της Ενώσεως Κυκλαδικού Τύπου 


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :