Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Δεν αναγνωρίζονται ως Ακαδημαϊκοί τίτλοι τα πτυχία των Κολλεγίων και των Κέντρων Μεταλυκειακών Σπουδών.

Με  αφορμή μια "περίεργη" ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο του ΔΟΑΤΑΠ για τους "φορείς για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων", ενός φορέα που είναι "αρμόδιος για την ακαδημαϊκή αναγνώριση και ισοτιμία τίτλων σπουδών αλλοδαπής, απαιτήθηκε να κάνουμε μία έρευνα και ένα ρεπορτάζ μετά μάλιστα και από πολλά τηλεφωνήματα αναγνωστών που ήθελαν περισσότερες λεπτομέρειες.
Έτσι  μιλήσαμε, με το Υπουργείο Παιδείας, τον ΔΟΑΤΑΠ, το.......

Δικηγορικό Σύλλογο  της Αθήνας και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Ενώ μιλήσαμε ακόμα με παράγοντες της  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητές, αλλά και ιδιοκτήτες κολλεγίων και  μεταλυκειακών κέντρων εκπαίδευσης.
Εκείνο  που είναι σαφές είναι ότι ο ΔΟΑΤΑΠ, έχει την ευθύνη για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων.
Για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων  αρμόδιοι φορείς είναι:

-Το Συμβούλιο  αναγνώρισης στο Υπουργείο Παιδείας.

-Οι Περιφέρειες  για τους Γιατρούς, Οδοντιάτρους  και Φαρμακοποιούς.

-Το Τεχνικό  Επιμελητήριο Ελλάδος για τους  Μηχανικούς.


-Η μόνιμη  Επιτροπή του άθρου 4 του Π.Δ. 122 για τους Δικηγόρους.

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε αποφάσεις για  αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων  πτυχιούχων Κολλεγίων ή Κέντρων  Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ

Ειδικότερα  όπως προέκυψε από την έρευνα η  Επιτροπή του άρθρου 4 για τους Δικηγόρους δεν έχει αποφασίσει εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο καμιάς αίτησης ότι κάποιες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μετά και από αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Η αιτιολογία είναι ότι δεν θεμελιώνονται  επαγγελματικά δικαιώματα, έτσι όπως αυτά περιγράφονται από τις ισχύουσες  διατάξεις.

Παράγοντες  του Δικηγορικού Συλλόγου, εξηγούν  ότι μπορούν να εγγραφούν ως δικηγόροι  πτυχιούχοι Κολλεγίων η Πανεπιστημίων  συμφωνίας δικαιοχρησίας μόνο εφ' όσον έχουν γίνει δεκτοί ως ασκούμενοι στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας του Πανεπιστημίου, έχουν κάνει άσκηση εκεί και έχουν μετά από εξετάσεις εγγραφεί σε Δικηγορικό Σύλλογο μέλους-κράτους της Ε.Ε.

Άρα η επιτροπή του άρθρου 4 δέχεται να εγγραφούν δικηγόροι μόνο όσοι μπορούν να μεταφέρουν επαγγελματικά προσόντα.

Γι  αυτό ασκούμενοι δικηγόροι στους  Δικηγορικούς Συλλόγους εγγράφονται  όσοι έχουν πτυχία νομικών σχολών κρατικών και μη κρατικών Πανεπιστημίων  της ημεδαπής και της αλλοδαπής  που έχουν ισοτιμία και αντιστοιχία με πράξη του ΔΟΑΤΑΠ.

Άλλωστε στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ έχει αναρτηθεί κατάσταση με τα ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια που είναι ομοταγή και ισότιμα.

Όπως  δε μας εξηγήθηκε για αυτό οι ενδιαφερόμενοι για σπουδές σε Κολλέγια και Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης έστω και αν έχουν συμφωνίες δικαιοχρησίας πρέπει να απευθύνονται στο Υπουργείο Παιδείας ή στο ΔΟΑΤΑΠ ή στους αρμόδιους φορείς για τα επαγγελματικά προσόντα.

Έτσι  ώστε να έχουν ακριβείς και έγκυρες  πληροφορίες για τις σπουδές  αλλά και για το αντίκρισμα των  σπουδών αλλά και τα επαγγελματικά  δικαιώματα που διασφαλίζουν

Γιατί καταχωρήσεις και διαφημίσεις παραπλανητικές μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις  δημιουργούν σύγχυση και ομιχλώδη κατάσταση, με αποτέλεσμα μετά τις σπουδές  πολλοί "πτυχιούχοι" (οι οποίοι μάλιστα  έχουν δαπανήσει πολύτιμο χρόνο  και μεγάλα ποσά) να έχουν πτυχία χωρίς αντίκρισμα.

Αυτό  το σημείο θέλει ιδιαίτερη προσοχή, αφού στο ΔΟΑΤΑΠ, φθάνουν καμιά  φορά και Βουλευτές, και Καθηγητές  και επιστήμονες οι οποίοι ζητούν αναγνωρίσεις οι οποίες όμως δε μπορούν  να ικανοποιηθούν.

Και σε ελάχιστες περιπτώσεις μάλιστα  επιδιώκονται και νομοθετήσεις με τροπολογίες  ντροπής, αποτυγχάνουν, γιατί υπάρχουν και κάποιες αντιστάσεις ηθικής στο Κοινοβούλιο.Το Τεχνικό Επιμελητήριο αρμόδιο  για τους Μηχανικούς

Για την αναγνώριση ακαδημαϊκών δικαιωμάτων  των μηχανικών είναι πάντα  αρμόδιος ο ΔΟΑΤΑΠ, στον οποίο, οι πτυχιούχοι Ξένων Πολυτεχνικών Σχολών πρέπει να απευθύνονται για τη διαδικασία αναγνώρισης.

Για τα επαγγελματικά δικαιώματα όμως αρμόδιο  είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο, το οποίο δέχεται για εξετάσεις  προκειμένου για την άδεια  άσκησης επαγγέλματος τους πτυχιούχους  του ΕΜΠ, τους πτυχιούχους των  Πολυτεχνικών σχολών της χώρας αλλά και τους πτυχιούχους των ξένων  πανεπιστημίων που έχουν αντιστοιχία  και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για τους πτυχιούχους των Κολλεγίων  και των Κέντρων Μεταλυκειακής  Εκπαίδευσης τα πράγματα δεν είναι  σαφή. Για αυτό και είναι σκόπιμο  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για πληροφορίες στην αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΕ.

Πάντως  για τους πτυχιούχους Πολυτεχνικών Κολλεγίων δεν υπάρχει προηγούμενο.ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Οι  Τελευταίες νομοθετήσεις, εκείνης της  περιόδου 2004-2009 λίγες μέρες πριν τις εκλογές του 2009 αλλά και εκείνης  της περιόδου 2009-2012 λίγο πάλι πριν τις  εκλογές του 2012 έχουν ανοίξει  τους ασκούς του Αιόλου.

Ακριβώς γιατί ήθελαν να δώσουν αυτό "το παράθυρο" επαγγελματικά δικαιώματα σε πτυχία δικαιοχρησίας για τα οποία υπάρχει  πανταχόθεν δυσπιστία. Έτσι έχουν αυτές  οι νομοθετήσεις διαμορφώσει ένα  λαβύρινθο.

Ευτυχώς που η διοικητική υπηρεσία του  Υπουργείου Παιδείας αντιμετωπίζει  το πρόβλημα με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Παρά τις όποιες απειλές και διώξεις  που δέχεται από εμπόρους της παιδείας να νομιμοποιήσουν "φύκια για μεταξωτές κορδέλες".

Για αυτό στη σχετική ιστοσελίδα του  Υπουργείου Παιδείας, οι πληροφορίες  που παρέχονται είναι ιδιαίτερα  χρήσιμες για τους ενδιαφερομένους  αλλά και για όσους μελετούν τα προβλήματα παιδείας.ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ  ΤΩΝ "ΣΧΟΛΩΝ"

Όμως  πρέπει να ληφθούν μέτρα από το Υπουργείο και για τις παραπλανητικές διαφημίσεις.

Ίσως  να πρέπει δε να υποχρεωθούν τα διάφορα  κολλέγια και τα Κέντρα Μεταλυκειακής  Εκπαίδευσης να αναφέρουν εμφανώς  κατά πόσον υπάρχουν ακαδημαϊκά και  επαγγελματικά δικαιώματα από τα πτυχία που χορηγούν.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :