Σάββατο, Σεπτεμβρίου 29, 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΡΙΤΩΝ

 Με  αφορμή  την  επιστολή  του   Δ. Σ.  του  Συλλόγου  Εγκαριτών Νάξου η οποία κοινοποιήθηκε  την  Δευτέρα 24/09/2012  κατά  την  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  της  Ο.ΝΑ.Σ.  και  στη  συνέχεια  στα  Μ.Μ.Ε.  της  Νάξου,  σχετικά  με  την  αποχώρηση  του  από  την  Ομοσπονδία,  έχουμε  να  παρατηρήσουμε  τα  εξής :
  1. Ως προς το  τυπικό  μέρος  της  απόφασης : 
        Με  βάση  τις  διατάξεις  του  Καταστατικού  της  Ομοσπονδίας,  τις  οποίες  όχι  μόνο  έχει  κάνει  αποδεκτές  ο Σύλλογος  Εγκαριτών  με  την είσοδο  του σ΄ αυτή,  αλλά  υπήρξε  και ιδρυτικό  μέλος της   και συντάκτης   των  άρθρων του,  κάθε  Σύλλογος  αποχωρεί  μόνο  με ...........
απόφαση  των  3 / 4  των  μελών  της  Γενικής  του  Συνέλευσης  αφού  μάλιστα  έχει  ορισθεί  ως  θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης.
       Στη  σχετική  απόφαση  που  μας  κοινοποιήθηκε  αναφέρονται  κατά  γράμμα  τα  εξής :                        ¨Αναγκαζόμαστε  να αποχωρήσουμε με ομόφωνη απόφαση  του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, βάσει του Καταστατικού μας, για την οποία έχει ενημερωθεί η Γενική Συνέλευση, τόσο πριν όσο και μετά τη λήψη της.¨
        Όπως  γίνεται  εύκολα  αντιληπτό,  η  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  Εγκαριτών  τυπικώς δεν ισχύει       ( διότι δεν τηρήθηκε  η προβλεπόμενη  καταστατική υποχρέωση ) και  ως  εκ  τούτου  δεν  γίνεται  αποδεκτή  από  το  Δ.Σ.  της  Ομοσπονδίας.

  1. Ως προς το  ουσιαστικό   μέρος της απόφασης : 

Παραθέτουμε  απόσπασμα  της  απόφασης  του  Δ.Σ.  της  Ομοσπονδίας  για  το  συγκεκριμένο  θέμα το  οποίο κοινοποιήθηκε και στα Μ.Μ.Ε. :
      ¨Στεκόμαστε με αλληλεγγύη στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι Σύλλογοι Εγκαριτών και Γαληνιωτών για την άμεση εκπόνηση μιας νέας επιστημονικής μελέτης ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, που θα αξιοποιεί κατά το δυνατόν περισσότερο τα απορρίμματα πριν την τελική τους διάθεση, επιτυγχάνοντας το μέγιστο δυνατό δημόσιο οικονομικό όφελος, και η τελική διάθεση μικρού όγκου υπολειμμάτων θα πραγματοποιείται με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. Μια διαχείριση αντάξια του πολιτισμού και της ιστορίας του τόπου μας.¨
     Θέτουμε  στη κρίση της κοινής  γνώμης  το  παραπάνω  απόσπασμα και επιπλέον  το  γεγονός ότι η Ομοσπονδία  και τα  μέλη  του Δ.Σ.  της δεν έχουν τις απαραίτητες τεχνικές  γνώσεις για να  κρίνουν το  δίκαιο  ή μη  των αντικρουόμενων  επιστημονικών δεδομένων της υπόθεσης.
      Θέτουμε  στη  κρίση  της  κοινής  γνώμης  και την προ ενός  έτους περίπου απόφαση του τότε  Δ.Σ.  της Ομοσπονδίας που σαφώς αναφερόταν  στη στήριξη της  απόφασης  του  Συλλόγου  Εγκαριτών  για  προσφυγή  στα  ανώτατα  όργανα  της  Ελληνικής  Δικαιοσύνης   και  τον  αυτονόητο  σεβασμό  της  τελικής  της  απόφασης.
        Θέτουμε  στη  κρίση  της  κοινής  γνώμης  την απόφαση για αποχώρηση  του Συλλόγου  από ένα θεσμό που ούτε  ρωτήθηκε,  ούτε  πήρε  θέση,  ούτε  αποφάσισε  για τη  χωροθέτηση  του Χ.Υ.Τ.Α. 
        Καλούμε  το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  Εγκαριτών  να  διευκρινίσει  σαφέστατα τι  εννοεί  με  τη  φράση του :                       ¨ Σε μια Ομοσπονδία που δεν αντιλαμβάνεται το συμφέρον του τόπου, ώστε να οραματιστεί ένα διαφορετικό αύριο για τη Νάξο, αλλά εγκλωβίζεται σε μικροπολιτικά και κακώς εννοούμενα τοπικά συμφέροντα¨.                                                     Περιμένουμε σαφή  απάντηση  για  το  που,  πως,  πότε  η  Ομοσπονδία  εγκλωβίστηκε  σε  μικροπολιτικά και κακώς  εννοούμενα  τοπικά  συμφέροντα. Αλλιώς  θα  πρόκειται  για  μια  κοινή  συκοφαντία !!!
          Καλούμε  το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  Εγκαριτών  να  επανεξετάσει  την ούτως ή άλλως τυπικά  ΑΚΥΡΗ απόφαση του για αποχώρηση από την Ομοσπονδία  και
         Δηλώνουμε  ότι συνεχίζουμε να  θεωρούμε  ως  μέλος μας τον ιστορικό  και ιδρυτικό  μας Σύλλογο Εγκαριτών. 
ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ. 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                             Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΑΪΤΟΣ                                                                                                        ΠΕΤΡΟΣ  ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :