Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης
ΚΟΙΝ.: Γραφείο Δημάρχου
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως προσέλθετε στη 4η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 10η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με....
το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Επέκταση Κυκλοφοριακής Μελέτης στη Δ.Κ. Νάξου & προσαρμογή των ισχύουσων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις διαμορφωμένες συνθήκες κυκλοφορίας».
 Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών τη Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 την ίδια ώρα και τόπο.

 


                                                                                                Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                                                      Δημήτριος Λιανός
          Αντιδήμαρχός

 

 

 

 

 

 Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :