Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Ξεκίνησε η λειτουργία μονάδας διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων γνωστοποιεί ότι εντός της διοικητικής του περιφέρειας ξεκίνησε η λειτουργία μονάδας διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.
Η μονάδα αυτή είναι προς το παρόν η μοναδική που λειτουργεί στα όρια του.....
Δήμου για τη συγκέντρωση των συγκεκριμένων αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ευελπιστούμε σύντομα να αδειοδοτηθούν κι άλλες ομοειδείς μονάδες.
Για περεταίρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ, ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-6047497 ή στο email info@aanel.gr (κ. Χραμπάνη) ή στην Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ, στο τηλ. 6977286216 (κ. Βασιλάκης).
Επισημαίνεται η απορρέουσα από το νόμο υποχρέωση των πολιτών και όσων παράγουν ή μεταφέρουν μπάζα, καθώς και των ιδιωτικών επιχειρήσεων συλλογής μπαζών να τα μεταφέρουν σε μονάδες διαχείρισης και να μην τα απορρίπτουν σε μη αδειοδοτημένους ή κοινόχρηστους χώρους ή σε κάδους αστικών αποβλήτων. Είναι μια υποχρέωση που δεν επιβάλλεται μόνο από την ανάγκη εναρμόνισης προς τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, αλλά αποτελεί, πρωτίστως, υποχρέωσης προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Στοιχεία για το θεσμικό πλαίσιο και πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα του Συλλογικού Συστήματος www.aanel.gr


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :