Σάββατο, Δεκεμβρίου 14, 2013

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ

Α Ι Τ Η Σ Η
Της Αναστασίας χήρας Πέτρου Σιγάλα, θυγ. Δημητρίου Παυλοπούλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκαίας αριθμ. 13 Περισσός.
Σεβασμιότατε
 Ως γνωστόν τυγχάνω κληρονόμος και εκτελεστής διαθήκης της αείμνηστης θείας μου Ελένης χήρας Φλώρου Χάλκου το γένος Εμμανουήλ και Αναστασίας Κορρέ, η οποία, με την υπ’αριθμ. 473/28-12-1999 Δημόσια Διαθήκη της που......
συντάχθηκε ενώπιον της συμβολ/ φου Αθηνών Μαριλένας Μάγγου, και η οποία δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμ. 4706/12-10-2001 πρακτικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, μεταξύ των άλλων, κατέλιπε το ποσόν των 15.000.000 δραχμών στην Ενορία Θεοσκέπαστης Κορωνίδας Νάξου, για αγιογράφηση, εις μνήμη γονέων, αδελφών Φλώρου και Ελένης Χάλκου.


Το ποσόν αυτό, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε άνω των 50.000 ευρώ, ευρίσκετο κατατεθειμένο στο κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας Νάξου, χωρίς να αναλωθεί έστω και μέρος αυτού, στον σκοπό για τον οποίο προοριζόταν.

Να σημειωθεί δε ότι, οι εξαίρετες αγιογραφίες της Θεοσκέπαστης, έχουν υποστεί μεγάλη φθορά, λόγω κυρίως της εισόδου υγρασίας εντός του Ναού από τον «Τρούλλο», και υπάρχει άμεσος κίνδυνος της οριστικής καταστροφής των (αν δεν έχει ήδη συντελεστεί). Κινδυνεύει και ο Ναός να υποστεί ανεπανόρθωτες καταστροφές από την είσοδο των υδάτων.

Και ενώ το ως άνω ποσόν υπήρχε αλλά δεν αναλώθηκε γι’αυτόν τον σκοπό, πριν από λίγο καιρό, πληροφορηθήκαμε ότι έγινε ανάληψη από τον Ιούνιο 2012, όλου του ποσού των  χρημάτων αυτών, από τον Εφημέριο του Ναού, και μάλιστα και με δική σας υπογραφή.

Το ποσόν αυτό παρέμεινε στα χέρια προφανώς του ιερέα, έως την 22-11-2013, οπότε, μετά από ένα δημοσίευμα σε τοπική εφημερίδα σχετικά με το θέμα αυτό, ο εφημέριος κατέθεσε ισόποσο ποσό, στην ALFA BANK Νάξου. Πλην όμως η κατάθεση αυτή, δεν διασφαλίζει
-2-
την ακεραιότητα του λογαριασμού. Μπορεί π.χ. με τις ίδιες προϋποθέσεις που ανοίχθηκε, να γίνει και ανάληψη μέρους ή όλου του ποσού. Επίσης πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι, ενώ η προηγούμενη κατάθεση του ποσού στην Εμπορική Τράπεζα, συνοδευόταν από τους όρους της ως άνω διαθήκης, στην νέα κατάθεση δεν συνοδεύεται από αυτούς.

Επίσης, μετά από ενημέρωση που είχαμε από τον π.Κων/νο Κοίλη, αναφέρθηκε ότι η έναρξη των εργασιών εξαρτάται από σχετική απόφαση της Β’Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην οποία η Ι.Μητρόπολη προσέφυγε μόλις τον Δεκέμβριο του 2012.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, εγώ, ως εκτελεστής της ως άνω διαθήκης, προτείνω προς υμάς, ως καθ΄ύλην και κατά τόπον αρμοδίου να δεχτείτε τα εξής, σχετικά με το εν λόγω θέμα:

1.- Να διενεργήσετε τα δέοντα, ώστε να μην γίνει καμία ανάληψη κανενός ποσού από τον ως άνω λογαριασμό, από κανένα πρόσωπο και ιδίως από τον Εφημέριο του Ι.Ν., και από την Εκκλησιαστική Επιτροπή  

2.- Να δεχτείτε τον διορισμό τετραμελούς επιτροπής από λαϊκούς, την οποίαν θα απαρτίζουν: α) εγώ ως εκτελεστής της διαθήκης, β) ο εξάδελφός μου Εμμανουήλ Ιωάν. Κορρές, κάτοικος Αθηνών, ανηψιός  της διαθέτιδος, γ) ο Νικόλαος Ιωάν. Λεβογιάννης, φιλόλογος, κάτοικος Αθηνών, και δ) Ειρήνη Ιωάν. Λεβογιάννη, Πολιτ. Μηχανικός, κάτοικος Χώρας Νάξου.

Έργο της Επιτροπής αυτής θα είναι: α) η αξιολόγηση των προτεραιοτήτων των εργασιών που πρέπει να γίνουν, β) η πρόταση για σύναψη συμφωνιών για τον  υπ’όψη σκοπό, με τα κατάλληλα πρόσωπα, κατόπιν διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών (προσφορών) γ) η χορήγηση της σύμφωνης γνώμη της μαζί με την Εκκλησιαστική Επιτροπή για την ανάληψη χρηματικών ποσών από τον εν λόγω λογαριασμό. Για οποιαδήποτε δαπάνη που πρόκειται να γίνει, πρέπει αυτή να συνοδεύεται και από νόμιμη απόδειξη αυτού που εισπράττει χρηματικά ποσά.

3.- Να προβείτε σε έλεγχο (όπως να διατάξετε την διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (ΕΔΕ) κλπ), προκειμένου να διαπιστωθούν τα εξής: α) για ποιον λόγο έγινε από τον εφημέριο του Ι.Ν. η ανάληψη των χρημάτων από την Εμπορική τράπεζα, β) που ευρίσκοντο επί 1,5 έτος τα χρήματα αυτά, γ)ποιοι εξουσιοδότησαν τον εφημέριο για την
-3-
ανάληψη, δ)εάν οι εξουσιοδοτήσεις ήταν νόμιμες και σε ισχύ όταν έγινε η ανάληψη, ε) με ποιες προϋποθέσεις ανοίχθηκε ο νέος λογαριασμός στην ALFA BANK και μάλιστα από τον Ιούνιο 2012, στ) για ποιον λόγο η νέα κατάθεση δεν συνδέεται με τους όρους και της προϋποθέσεις της ως άνω διαθήκης, και ζ) εάν ο εν λόγω ιερέας, ήταν νόμιμος πρόεδρος της εκκλησιαστικής επιτροπής, ως νόμιμα διορισμένος εφημέριος του Ι.Ν. το Γεννέσιο της Θεοτόκου (Θεοσκέπαστη) της Κωμιακής, και με βάση ποιο έγγραφο διορισμού.

Τέλος, παρακαλώ όπως μου γνωρίσετε την κίνηση του λογαριασμού σε οποιαδήποτε τράπεζα, που αφορά τα χρήματα της διαθήκης, ώστε ν πάψουν οι κακόβουλες διαδόσεις. Επίσης να μου επιβεβαιώσετε εάν είναι ακριβής η δήλωση την οποία έκανε ο εφημέριος της Κωμιακής στα γραφεία του Συλλόγου Κορωνίδος Νάξου στην Αθήνα (Γαλάτσι), την 30-11-2013, ότι υπάρχουν διαθέσιμα στην Μητρόπολη, τα χρήματα που απαιτούνται για την στεγανοποίηση του Ναού, εργασία απαραίτητη για τις εργασίες της αγιογράφησης.

Τα ανωτέρω παρακαλώ όπως γίνουν δεκτά από υμάς, και να μου τα ανακοινώσετε με επιστολή σας και εν Ειρήνη, προκειμένου να αποφευχθούν δικαστικές ενέργειες και εισαγγελικές παρεμβάσεις.

Αθήνα 5-12-2013

Με τιμή
Η αιτούσα
α.α
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

1 σχόλιο :

Ανώνυμος είπε...

«Ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια».
Σεβασμιότατε Μητροπολίτα
Αφορμή λαμβάνοντας κι εγώ απ την υπόθεση αυτή, θα προσπαθήσω ν’ αναλύσω απ τη δική μου οπτική γωνία τα τεκταινόμενα . Εξηγούμενος εξ αρχής, συμφωνώ πως το προς διάθεση ποσόν, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ακέραιο και ταχέως για τον σκοπό που η «συγχωρεμένη» επιθυμούσε. Με την ίδια ταχύτητα πρέπει και υμείς να ονομάσετε τους ΥΠΟΚΡΙΤΑΣ. Διότι αναγνωρίζω ονόματα που όχι μόνο «ου φρονούν τα του θεού, αλλά των ανθρώπων» αλλά και με τη στάση τους και την πολιτική τους πορεία, πιθανότατα συμμετείχαν στο έργο της πολιτικής, οικονομικής και ηθικής απαξίωσης της κοινωνίας μας. Και τώρα σ’ αυτό το βαρύ και δύσθυμο κλίμα της μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης της πατρίδας μας και του ορυμαγδού, μας προκύπτουν «κήνσορες» της περιουσίας των πολιτών και ελεγκτές του ήθους άλλων. Η πολιτική επειδή από τη φύση της είναι «βαρεία επιστήμη» και «ανώτερη τέχνη», απαιτεί από τον ασκούντα να έχει παιδεία, αρετή ηθική και αγάπη προς την Πόλη του και τους ανθρώπους. Αυτοί αντί της υποχρεώσεώς τους να μας οδηγήσουν στο ανθρωπολογικό άλμα και τη μετάβαση από το ζώον, στο πολιτικό ζώον, μας καταβαράθρωσαν και μας υποχρεώνουν σε αγριότητες και εκβαρβαρισμό.
Θα πρότεινα δε προς ολοκλήρωση της προσφοράς σας στο Ναξιακό χριστεπώνυμο πλήθος η εντολή σας προς αγιογράφηση να περιλαμβάνει ως θέμα τον Μυστικό Δείπνο και ο καλλιτέχνης(καλλιτεχνώντας μετ’ ευτελείας) υποχρεωτικά να διαλέξει κατά την απεικόνιση του Ιούδα Ισκαριώτη κάποιο πρόσωπο απ το «πολιτικό Πάνθεον» της ημετέρας πατρίδος , σαν αναγνώριση των εξαίρετων πράξεων των «τσοπαναρέων» της μεταπολίτευσης, έτσι για την ολοκλήρωση του μεταφορικού και διδακτικού χαρακτήρα της εικονοσοφίας.

«Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΙΚΛΕΙΟΥ» της νήσου Νάξου