Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Νάξου                                                                  
           Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 17 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη   και ώρα 10.30,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  
  1. Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης στις οδούς Μέσης και ......Αμοργού.
  3. Έγκριση μελέτης έργου «Βελτίωση ισόπεδων κόμβων στο οδικό δίκτυο». 
  4. Προτάσεις επί σχεδίων κανονισμού ύδρευσης και αποχέτευσης.
  5. Τσιμεντοστρώσεις δρόμων και ηλεκτροφωτισμός στην περιοχή Αγίου Νεκταρίου.
  6. Ομάδα βόλεϋ Παναξιακού.


                

       Τρέχοντα θέματα

                  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
                                                 
                                               

             
                                          ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :