Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Ψήφισμα ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α για τον αιφνίδιο θάνατο του Μιχαήλ Μιχ. Μαργαρίτη

Στη Νάξο και στα γραφεία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., σήμερα στις  27  Δεκεμβρίου  2013  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 μ.μ. ύστερα από την 7763/27.12.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010  και 240 του Ν .3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν. Π.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση με
Παρόντες: 1. Ναυπλιώτης-Σαραντηνός  Ιάκωβος,  2. Καραβία Σοφία,
3. Ξενάκη Ανδριανή, 4. Ανεβλαβής Φραγκίσκος, 5. Σιδερή Αικατερίνη,                         6. Βλασερού Ιουλιανή, 7. Βουτσίνος Ευάγγελος, 8. Τσολάκης Ιωάννης  και.....

                          9. Φραγκίσκος Ευάγγελος

           Απόντες: 1. Μαργαρίτης Ιωάννης, 2. Βλησίδης Νικόλαος, 3. Ψαρρά Αικατερίνη,            4. Λιακοπούλου-Μανωλά Λήδα, 5. Κατσούλης Εμμανουήλ και 6.Μανιός Γεώργιος.

 

            Ο Πρόεδρος απευθυνόμενος προς τα μέλη του Δ.Σ. τους ανακοίνωσε τον θάνατο κατά τις πρώτες πρωϊνές ώρες της ημέρας, του Μιχαήλ Μιχ. Μαργαρίτη, πατέρα του αντιπροέδρου του Δ.Σ. Ιωάννη Μαργαρίτη.

       Ανέφερε περαιτέρω ότι ο εκλιπών υπήρξε για αρκετά χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Νάξου και ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας με ποικίλη και πλούσια δράση σε πολλούς τομείς και ότι διέθετε δυναμικό και έντονο χαρακτήρα.

         Τόνισε επίσης ότι αρκετές φορές υπήρξε αρωγός και συμπαραστάτης στις διάφορες δραστηριότητες του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ παρέχοντας αφιλοκερδώς φιλοξενία σε αθλητές, καλλιτέχνες και άλλους συντελεστές των εκδηλώσεων του Νομικού Προσώπου καθώς επίσης διαθέτοντας τις αίθουσες και τους χώρους των ξενοδοχείων του για τις ανωτέρω διοργανώσεις.

       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να παραστεί το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου στην εξόδιο ακολουθία του μεταστάντος, Μιχαήλ Μαργαρίτη και να προσφερθεί στην μνήμη του το εορταστικό γεύμα που διοργανώνει το ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ την προσεχή Κυριακή 29 Δεκεμβρίου στο ‘Μαγικό Χωριό’ στο Αλσος της Έλλης και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

     Το Διοικητικό Συμβούλιο  έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του ΠροέδρουΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ1.   Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θανόντος Μιχαήλ Μιχ. Μαργαρίτη.

2.   Να παρακολουθήσει σύσωμο την εξόδιο ακολουθία του.

3.   Να προσφερθεί το εορταστικό γεύμα στο ‘Μαγικό Χωριό’ της προσεχούς Κυριακής 29 Δεκεμβρίου, στην μνήμη του.

4.   Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο.

5.   Να δοθεί το παρόν στην οικογένεια του εκλιπόντος.

                                                          Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  122/2013 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ως κατωτέρω:Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                        1. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                  Ι. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ-ΣΑΡΑΝΤΗΝΟΣ               2. ΞΕΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

                                                        3. ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

                                                    4. ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗ

                                                    5. ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

                                                        6.  ΚΑΡΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑ

                                                               7. ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

                                                             8. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :