Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Η προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ν. Αιγαίου, με απόφαση Περιφερειάρχη

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, το έργο της προσθήκης δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου, στο νησί της Νάξου.
Το έργο, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 422.000 €, εντάσσεται στον συνολικό προγραμματισμό της Περιφερειακής Αρχής, έργων και παρεμβάσεων στις σχολικές μονάδες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην προσθήκη ισογείου κτιρίου στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου Νάξου. Το κτίριο περιλαμβάνει ισόγειο με δύο αίθουσες διδασκαλίας και υπόγειο για βοηθητικούς χώρους. Επίσης, γίνεται καθαίρεση της περίφραξης, διαμορφώνεται ο προαύλιος χώρος, τοποθετούνται αθλητικό δάπεδο και ....μπασκέτες, περίφραξη του οικοπέδου και βελτίωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. Η δυναμικότητα του κτιρίου θα είναι 45 μαθητών.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 10/03/2019 και λήξης η 31/12/2020.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :