Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14 Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 13.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση κατάθεσης φακέλου «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης ( ΟΣΑΑ) Μεσαιωνικού Κάστρου και Παλαιού Οικισμού Χώρας Νάξου – Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
2. Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου ΝΠΔΔ με..... την επωνυμία ¨Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου¨.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθότι όσον αφορά το πρώτο θέμα ο σχετικός φάκελος θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρμόδια αρχή το αργότερο έως 15/4/2011 και όσον αφορά το δεύτερο θέμα λόγω της εύρυθμης λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του ¨Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου¨.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :