Τρίτη, Ιουλίου 24, 2018

Με 525.000 ευρώ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί την συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στη Νάξο

Στην έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την εκτέλεση του έργου "Συντηρήσεις - επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ν. Νάξου"  προέβη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, κατά την συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2018, μετά από εισήγηση του Επάρχου Νάξου – Αμοργού και Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών – Ακτοπλοΐας & Επικοινωνιών, Γιάννη Μαργαρίτη.

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την αφορά την ανάληψη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της αρμοδιότητας για την χρηματοδότηση της συντήρησης και του.... εκσυγχρονισμού αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η σύμβαση περιλαμβάνει την χρηματοδότηση των μελετών που έχει συντάξει και θεωρήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και αφορούν την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Οι προβλεπόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση  είναι οι εξής:

·         Γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11 "Νίκος Βλακός" της Τ.Κ. Χαλκείου

·         Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στη θέση Μονή Νάξου

·         Γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11 στη θέση Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου

·         Αθλητικό κέντρο στη θέση "Μαυρομοίρες" της Τ.Κ. Απεράθου

·         Γήπεδο ποδοσφαίρου "Γιάγκος Γρατσίας¨ της Τ.Κ. Φιλωτίου Νάξου.

 

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε €525.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α . Η δαπάνη θα  καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής επί μέρους αθλητικές εγκαταστάσεις :

1.      Για το γήπεδο ποδοσφαίρου Νίκος Βλακός της Τ.Κ. Χαλκείου , προβλέπεται δαπάνη ποσού 153.152,40 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

2.      Για το γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου στη θέση Μονή Νάξου , προβλέπεται δαπάνη ποσού 17.521,20 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

3.      Για το γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου, προβλέπεται δαπάνη ποσού 133.176,00 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

4.      Για το αθλητικό κέντρο στη θέση "Μαυρομοίρες" της Τ.Κ. Απεράθου , προβλέπεται δαπάνη ποσού 186.000,00 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

5.      Για το γήπεδο ποδοσφαίρου "Γιάγκος Γρατσίας" της Τ.Κ. Φιλωτίου , προβλέπεται δαπάνη ποσού 31.871,72 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

 

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

 

 

Το Γραφείο Τύπου
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :