Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΝΝΕΔ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ κ. Κ. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟ

Η ΟΝΝΕΔ Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 22/11/2017 πραγματοποίησε συνάντηση με τον αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου κ. Κώστα Απιδόπουλο. Την ΟΝΝΕΔ Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Τ.Γ. Πολυκρετης Ευστάθιος, ο αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος κινητοποίησης και......
εκλογικής ετοιμότητας Μαργαρίτης Νικόλαος καθώς και ο Υπεύθυνος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Ψαρρός Σπύρος.
Ο κ. Απιδόπουλος ενημέρωσε την ΟΝΝΕΔ Νάξου σχετικά με την οργάνωση η οποία υπάρχει στο Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου σε επίπεδο τόσο Ιατρικού – Νοσηλευτικού προσωπικού όσο και σε επίπεδο Διοικητικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, ο κ. Απιδόπουλος αναφέρθηκε στην πορεία η όποια έχει χαραχτεί με στόχο την καλύτερη στελέχωση του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας του νησιού, έτσι ώστε να υπάρξει μια όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση για τους κατοίκους της Νάξου. Ο κ. Αναπληρωτής Διοικητής επίσης ενημέρωσε για τις ειδικότητες Ιατρών οι οποίες υπάρχουν στο Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας του νησιού καθώς και για την μελλοντική στελέχωση νέων ιατρικών ειδικοτήτων που πρόκειται να υπάρξουν στο Νοσοκομείο της Νάξου. Επίσης, ο κ. Απιδόπουλος ενημέρωσε την ΟΝΝΕΔ Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σχετικά με την πορεία η όποια υπάρχει στην νέα μονάδα τεχνητού νεφρού η όποια λειτούργησε πρόσφατα στο Νοσοκομείο καθώς και για τις προσπάθειες η οποίες πραγματοποιούνται για την κάλυψη αναγκών μέσα από την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
Τέλος, η ΟΝΝΕΔ Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενημερώθηκε τόσο για τα προβλήματα τα όποια αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο του νησιού όσο για τις ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά και αφορούν την λειτουργιά του Νοσοκομείου, ανάγκες, οι οποίες χρίζουν άμεσης, αντιμετώπισης και επίλυσης αυτών από την πολιτεία.
Η ΟΝΝΕΔ Νάξου & Μικρών Κυκλάδων μέσω του προέδρου της Πολυκρέτη Ευστάθιου ενημέρωσε τον κ. Αναπληρωτή Διοικητή κ. Κώστα Απιδόπουλο σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες και σχεδιαζόμενες δράσεις της μέσα από ημερίδες και συναντήσεις με φορείς του νησιού και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια η οποία γίνεται και στόχο θα έχει την ομαλότερη και εύρυθμη λειτουργιά του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας της Νάξου.


Για  την ΟΝΝΕΔ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο Πρόεδρος

Πολυκρέτης  Ευστάθιος
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :