Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Δημοτικής
E-mail: dlianos@naxos.gov.gr Επιτροπής Διαβούλευσης
ΚΟΙΝ.: Γραφείο Δημάρχου
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως προσέλθετε στη 10η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 04η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με.... το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Γνωμοδότηση για τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών την Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2017 την ίδια ώρα και τόπο.

 


                                                                                                Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                                                      Δημήτριος Λιανός
          Αντιδήμαρχος

 

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :