Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

“ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΤΡΑΙΝΟ ΠΟΥ ΧΑΣΑΜΕ…”

Με θλίψη παρακολουθούμε τα αποτελέσματα των «προσπαθειών» της Δημοτικής Αρχής και των Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου για την άντληση κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών στους Δημότες και τους επισκέπτες των νησιών μας.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ.3657/23.08.2016 – ΑΔΑ: 672Τ7ΛΞ-4ΔΙ) απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση του πόσιμου νερού του Τ/Δ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», καθώς κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης της.....
πρότασης (έλεγχος πληρότητας & επιλεξιμότητας πρότασης), αυτή αξιολογήθηκε αρνητικά, διότι διαπιστώθηκε η έλλειψη:
·         Περιβαλλοντικής αδειοδότησης τόσο της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας πόσιμου νερού (ταχυδιυλιστήριο), όσο και των παρεμβάσεων βελτίωσής της.
·         Άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (για την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού – ταχυδιυλιστήριο) από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
·         Απόφασης έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης το σκοπούμενου έργου. 
Έτσι, ακόμα μία δυνατότητα χρηματοδότησης για τη βελτίωση υποδομών ζωτικής σημασίας για τη Νάξο, μας «κούνησε εμφατικά το μαντήλι» και μας αποχαιρέτησε… αφήνοντας μας στη μιζέρια που έχουν επιβάλει οι κρατούντες στο Δήμο με την ανεπάρκεια και τους αστείους χειρισμούς τους. 
Από την πλευρά μας, απαιτούμε απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα που θέτουμε προς τη Δημοτική Αρχή και ειδικότερα προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο (Εμμ. Πολυκρέτη), τον Ειδικό Σύμβουλο Δημάρχου (Δ. Τσούκλερη) και τον ίδιο το Δήμαρχο:
1.      Την 31.05.2016 που εισηγηθήκατε με θέρμη στο Δημοτικό Συμβούλιο την υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης χρηματοδότησης και ιδιαίτερα την 14.7.2016 οπότε και αναρτήθηκε στο Διαύγεια η Ορθή Επανάληψη της Απόφασης 81/2016 (ΑΔΑ: 6ΣΤΥΩΚΗ-Κ3Ν) του Δημοτικού Συμβουλίου (η οποία κατόπιν της καταγγελίας μας ανακλήθηκε την 28.07.2016), είχατε άγνοια των κριτηρίων επιλεξιμότητας της πράξης όπως αυτά αναφέρονταν ρητά στην προκήρυξη του προγράμματος;
2.      Αγνοούσατε ότι για το υφιστάμενο ταχυδιυλιστήριο δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων; Ανησυχείτε για αυτό, τώρα που το μάθατε;
3.      Πόσες ακόμα από τις υφιστάμενες υποδομές και δίκτυα ζωτικής σημασίας για το Δήμο μας στερούνται περιβαλλοντικής (ή άλλης) αδειοδότησης, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ένταξή τους σε προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για τη βελτίωση και την αναβάθμισή τους;
4.      Για ποιον ακριβώς λόγο πληρώνεται από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό ο Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Κος Τσούκλερης; Για να δίνει εντολές αλλοίωσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε υπαλλήλους του Δήμου (σύμφωνα με επίσημες αναφορές στελεχών της Δημοτικής Αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο της 02.08.2016) και για να υποβάλει προτάσεις σε προσκλήσεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που δεν έχουν καμία πιθανότητα αποδοχής για χρηματοδότηση;
Υπενθυμίζουμε ότι ως Δημοτική Παράταξη είχαμε χαιρετήσει την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής να καταθέσει προτάσεις ένταξης σε προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία αντιπολιτευτική διάθεση στη διαπίστωσή μας ότι οι – κατά ρήση Αντιδημάρχου – “έχοντες το πεπόνι”, προφανώς έχουν χάσει “το μαχαίρι” (καθώς και τη “μπάλα”), οδηγώντας με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους το Δήμο σε αδυναμία χρηματοδότησης από τα διαθέσιμα κονδύλια, με τραγικές συνέπειες για το παρόν και το μέλλον των νησιών μας…
Και δυστυχώς, κατά τα φαινόμενα, έπεται συνέχεια απορρίψεων για τους ίδιους λόγους…

Νάξος, 25 Αυγούστου 2016
Η Γραμματεία της Δημοτικής Κίνησης
Πολίτες για τα Νησιά μας

Υστερόγραφο
Επειδή τα γραπτά μένουν:
Στο Πρόγραμμα της Δημοτικής Κίνησης Πολίτες για τα Νησιά μας, όπως αυτό κοινοποιήθηκε προεκλογικά στην κοινωνία των νησιών μας τον Απρίλιο του 2014 και ειδικότερα στην ενότητα ΔΙΚΤΥΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ, αναφέρεται ξεκάθαρα η κατά προτεραιότητα αναγκαιότητα: (α) πλήρους αποτύπωσης των υφιστάμενων υποδομών και δικτύων και (β) αδειοδότησης ή ανανέωσης της αδειοδότησης όπου απαιτείται, για να υπάρχει η δυνατότητα διεκδίκησης χρηματοδότησης και για να αποφευχθεί η πιθανότητα επιβολής προστίμων στο Δήμο.

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :