Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Επίσκεψη στους Βυζαντινούς ναούς Παναγία Δροσιανή, Άγ. Γεώργιο Διασορείτη, Παναγία Πρωτόθρονη στην Τραγαία

Η Πολιτιστική Δράση "ΝΙΚΑΝΔΡΗ" πραγματοποιεί την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016 το πρωί πολιτιστική εκδρομή στα σπουδαία θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία, τους εξαιρετικής σπουδαιότητας βυζαντινούς ναούς της Παναγίας Δροσιανής (στη Μονή), Αγίου Γεωργίου Διασορείτη και Παναγίας της Πρωτόθρονης (στο Χαλκί), μοναδικής σπουδαιότητας μνημεία πανελλήνιας και διεθνούς σημασίας. Μετά το......
τέλος της επίσκεψης στους ναούς αυτούς οι εκδρομείς θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν την ποτοποιία Βαλληνδρά στο Χαλκί, όπου παρασκευάζεται το μοναδικό στην Ελλάδα και χαρακτηριστικό προϊόν της Νάξου, το υδύποτο (λικέρ) "Κίτρο".
Μετακίνηση με εκδρομικό λεωφορείο (πούλμαν). Η εκκίνηση θα γίνει από την παραλιακή οδό της Χώρας στις 9.00 το πρωί από την παραλιακή οδό: α) μπρος από το κατάστημα ΟΤΕ και β) από την αφετηρία των λεωφορείων του ΚΤΕΛ. Επίσης και από τη στάση λεωφορείων απέναντι από τον ναό Αγίου Νικοδήμου (στην περιοχή Έλλης) στη Χώρα. Δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή. Θέσεις σχετικά περιορισμένες.
Τιμή συμμετοχής δέκα (10) ευρώ κατά άτομο. Μειωμένες τιμές για ομάδες πλέον των δύο ατόμων, για οικογένειες, παιδιά και φοιτητές. Οι ξεναγήσεις γίνονται με υποδειγματικό τρόπο στα ελληνικά και αγγλικά.
Με τη συμμετοχή σας συμβάλλετε στην ανάδειξη των ιστορικών, θρησκευτικών και λοιπών μνημείων της Νάξου και στην πολιτιστική και οικονομική πρόοδο του νησιού, βασικό στόχο της πολιτιστικής εταιρείας μας "ΝΙΚΑΝΔΡΗ".
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22850-24.112 και στα κινητά (030) 6983.167.196 και (030) 6946.319.550.     
Ηλεκτρονική επικοινωνία:                            
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.nikandre.com.

    Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
   Γιάννης Λογαράς
        
Visit to the Byzantine churches Drosiani Virgin Mary,
St. George Diasoritis, Virgin Mary Protothroni in Tragea

The Cultural Action "NIKANDRE" of Naxos is performinng on Friday, August 19, 2016 in the morning, a cultural excursion to the famous religious and historical monuments, the Byzantine churches: Drossiani Virgin Mary (near Moni village), St. George Diasoritis and Virgin Mary Panayia Protothroni (at Halki), monuments of great national and international importance. After the visit to these temples, trippers will have the opportunity to visit the Vallindras distillery in Halki, which makes the unique in Greece and characteristic product of Naxos, the "Kitron" liqueur.

Transportation by tour  bus. The start will be from the seaside main street of the town at 9.00 am: a) in front of OTE store and b) from the start of  the KTEL bus service. Also from the bus stop in front of the St. Nicodemus' church  (at Elli's region) in the town. Register your participation on time. Positions relatively limited.

Price of participation: ten (10) euros per person. Reduced prices for groups more than two persons, for families, children and students. The sightseeing information will be in an exemplary way in Greek and English.
By participating in the excursion, you help to highlight the historical, religious and other monuments of  Naxos and you contribute to the cultural and economic progress of the island, which is the main objective of our culture company " NIKANDRE".
Telephone number: 22850-24112 and  mobile (030) 6983.167.196 and (030) 6946.319.550. Electronic communication:
You can visit our site: www.nikandre.com.

 Yours sincerely 
President

   Yiannis Logaras
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :